بر علیه ناسیونالیسم و جنگ!

Publications: 

روزگار خوشی نیست : با افزایش روزافزون استثمار و ستم و تنش های ملی؛ مسابقه تسلیحاتی و درگیری های نظامی در سراسر جهان، ابعاد وسیعی پیدا کرده است. اینها عواقب ناشی از خود بزرگ بینی و یا بی کفایتی این یا آن سیاستمدار نیست، بلکه زائیده کارکرد درونی نظام سرمایه داری ست. · رکود اقتصادی · برای اولین بار در یک دهه، صندوق بین المللی پول در برآوردهای خود از رشد اقتصادی جهانی، تجدید نظر اصلاحی نمیکند.

اعتراضات ایرانیان بر علیه ریاضت اقتصادی

Publications: 

اعتراضات ایرانیان بر علیه ریاضت اقتصادی · در روز پنج شنبه، ۲۸ دسامبر ۲۰۱۷ ، در مشهد دومین شهر پرجمعیت ایران، هزاران معترض در بیرون محوطه شهرداری جمع شده و شعار « مرگ بر روحانی » سر دادند. برخی از گزارش ها حاکی از این بود که ابراهیم رئیسی، رقیب شکست خورده روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷ ، در شکل گیری این اعتراض، دست داشته است.

فوریه ۱۹۱۷ - آناتومی یک انقلاب

Publications: 

تاریخ به عنوان یک کل و بویژه تاریخ انقلاب، همیشه در محتوا، غنی تر، متنوع تر، در کاراکتر چند شکلی تر، پر جنب و جوش تر و هوشمندانه تر از آنیست که حتی بهترین احزاب تصور کرده اند ... لنین (۱) · اول، رویداد نگاری ... · ۲۳ فوریه ۱۹۱۷ · یک قرن پیش، در روز جهانی زن ( ۲۳ فوریه طبق تاریخ قدیم / ۸ مارس طبق تاریخ جدید ) سال ۱۹۱۷، زنان کارگر از هر دو خانه و کارخانه به خیابانهای پتروگراد ریختند.

برعلیه استثمار، بحران و جنگ

Publications: 

جنگ فقط جنگ طبقاتی ! · یک اول ماه مه دیگر، زمانیکه تنش های امپریالیستی، تهدیدیست برای گسترش جنگ های کنونی و برانگیختن جنگ های جدید. ما با شبح درگیری های بسیار گسترده تر و مخرب تر از آنچه در دهه های اخیر شاهد بوده ایم، مواجهیم. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، توسط همه دار و دسته های مکتب سرمایه داری، به عنوان طلیعه دوران جدیدی از صلح و سعادت ارائه شد.

با اروپا، علیه اروپا؟ برای مبارزه طبقاتی و سازمان‌یابی!

Publications: 

در مسیر ایجاد یک قطب امپریالیستی متحد، معاهده ۱۹۵۷ رم یک نقطه عطف برای بورژوازی اروپا بود، تا پابه‌پای دو قدرت امپریالیستی مسلط آن زمان، ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی به پیش تازد.

صد سال بزرگداشت روز جهانی زنان

Publications: 

معرفی · در راستای ادای سهم خود به روز بین المللی زنان، ما به بررسی نقش زنان در شروع انقلاب فوریه سال ۱۹۱۷ روسیه میپردازیم. برسی های ما نشان می دهد که زنان طبقه کارگر نه تنها نقش عمده ای در انقلاب ایفا کردند، بلکه از نظر طبقاتی هم، چیزی که فمنیست های طبقه متوسط روسیه در سازمان های مختلف حق رای زنان، به مخالفت با آنان برخاسته بودند، همان نقش را ایفا کردند.

مسئله حزب

Publications: 

ترجمه زیر بخش قبل توجهی از مقاله‌ پرومته، ارگان بررسی نظری حزب کمونیست انترناسیونالیستی، در سالهای ۱۹۸۴ و ۱۹۸۵ میباشد. باید این نوشته را در کنار سندی که در چشم اندازهای انقلابی شماره ۸ در مورد « نقش و ساختار سازمان انقلابی » چاپ شده، مطالعه کرد.

چرخش امپریالیستی ترکیه در سوریه

Publications: 

در حالیکه کل جهان به تماشا نشسته، رنج و عذاب مردم سوریه همچنان ادامه دارد. تجلی این رنج و عذاب، در هیچ کجا، همچون شهر حلب نبوده است. آتش بس اخیر، پس از تخریب کاروان کمک های سازمان ملل متحد و قتل ۲۰ نفر از امداد رسانان آن، شکسته شد.

حزب انقلابی و طبقه کارگر

Publications: 

حزب انقلابی و طبقه کارگر این سند متعلق به انترناسیونالیست های نبرد کمونیستی در مورد " نقش و ساختار سازمان انقلابی " ، میباشد که در پی دومین نشست از کنفرانس های بین المللی که در سال ۱۹۷۸ برگذار شده بود، تنظیم شد. این کنفرانس ها از سوی حزب کمونیست انترناسیونالیستی [نبرد کمونیستی] فراخوان داده شده بودند.

رأی به خروج بریتانیا - یک نشانه ای دیگر از بحران جهانی سرمایه داری

Publications: 

برگذاری رفراندوم بریتانیا در مورد ماندن یا خروج از اتحادیه اروپا ممکن است که پایان یافته باشد، اما بحث راجع به آن هنوز هم با شدت ادامه دارد. اجازه دهید که یک چیز را از اول روشن کنیم.

اعتصابات ماه می ۲۰۱۶ فرانسه

Publications: 

نوشته حاضر ترجمه متنی ست که توسط رفقای فرانسوی ارائه شده است. واضح است که این تصویر کامل نبوده و تنها به وضعیت مبارزه در ماه می اشاره میکند، به هر حال نوشته به روزه شده آن در حال آماده شدن است که عمق و اهمیت این مبارزات را بیشتر انعکاس می دهد. · سازمان کارگران کمونیست · هدف از ارائه این نوشته، نشان دادن وضعیت اجتماعی و توازن قدرت در بین طبقات و آنهم نه فقط در فرانسه بلکه درجهان امروزی ست.

اعتصابات ماه می ۲۰۱۶ فرانسه

Publications: 

نوشته حاضر ترجمه متنی ست که توسط رفقای فرانسوی ارائه شده است. واضح است که این تصویر کامل نبوده و تنها به وضعیت مبارزه در ماه می اشاره میکند، به هر حال نوشته به روزه شده آن در حال آماده شدن است که عمق و اهمیت این مبارزات را بیشتر انعکاس می دهد. · سازمان کارگران کمونیست · هدف از ارائه این نوشته، نشان دادن وضعیت اجتماعی و توازن قدرت در بین طبقات و آنهم نه فقط در فرانسه بلکه درجهان امروزی ست.

Pages

Contact us

info@leftcom.org

Subscribe to Front page feed