ریاضت اقتصادی در ایران - طبقه کارگر هنوز با بزرگترین حملات روبروست

Regions: 
Publications: 

هر ساله در آستانه سال نو، آیت الله خامنه ای، نامی را برای سال جديد برميگزيند. سال ۱۳۹۰ را سال همت مضاعف و کار مضاعف، (۱) و سال ۱۳۹۰ را سال "جهاد اقتصادی" (جهاد در راه خدا - سرمایه ؟) (۲)، نامید. مثل همیشه پوستر های تبلیغاتی در همه جا نصب شدند. آنها طلوع عصر جدیدی را نوید می دهند. عصر خطبه های تو خالی اسلامی و وعده های شیرین برای آینده، مانند هر جای دیگر دنیا، سپری شده است.

مارکسیسم یا ایده آلیسم – تفاوت های ما با جریان کمونیست بین المللی (ج ک ب)

Publications: 

کمونیست چپ دارای سابقه ای طولانی و شرافتمندانه در مبارزه با تمامی اشکال سرمایه داری و همچنین مبارزه بر علیه تحریف سوسیالیسم توسط هر دو حزب سوسیال دموکراتها و استالینیستهاست. جریان ما، همانطور که بخش تاریخی این مقاله در زیر نشان می دهد، میتواند ادعا کند که طولانی ترین سابقه در کمونیست چپ را داراست. این به خودی خود، از آنجایی که ما به آینده نظر داریم نه به گذشته، نمیتواند ادعای هیچ فضیلتی باشد.

اول ماه مه - تعمیق بحران جهانی، فراخوان برای مبارزه طبقاتیست!

Publications: 

برگزاری مراسم روز کارگر بخاطر حمله به طبقه کارگر؟ · درچنین مناسبتی، بیش از هر زمان دیگر، کانون توجه ما، نه بر جشن گرفتن روز کارگر، بلکه برعکس، روی حملات به کارگران است. · بحران جهانی که باعث ویرانی عظیم اقتصادی در بخش مالی و اقتصاد ِ واقعی در چند سال گذشته شده، با تحمیل عواقب شوم آن بر پرولتاریای بین المللی، به پایان نرسیده است.

نه ناتو و نه قذافی، اما در کنار طبقه کارگر

Regions: 
Facts: 
Publications: 

ریشه های امپریالیستی عملیات نظامی در خاک لیبی (در حال حاضر)، به همان اندازۀ بحران جهانی سرمایه داری، کاملا آشکار است. حفاظت از منافع بورژوازی و حراست از سیستم مسلط استثمار و ظلم و ستم، که شرایط زندگی ما را به سطوح غیر قابل تحملی، کاهش داده است. · اثرات بحران جهانی سرمایه داری، اقتصاد خاور میانه و شمال آفریقا را نیز، زیر ضربات خود قرار داده است.

برای توقف قطع و کاهش بودجه های عمومی، ما مجبوریم که خود را از دست سرمایه داری رها کنیم

Publications: 

در مورد وضعیت حاضر مشکل بتوان مبالغه کرد. در آینده نزدیک، ۸۰ میلیارد پوند از هزینه های دولت، که بسیاری از این هزینه ها برای خدمات عمومی شهرداری ها در نظر گرفته شده بود، برای مدت چهار سال، هر سال ۳۰ در صد، کاهش خواهد یافت.

شورش در جهان عرب زبان - جهان سرمایه داری در بحران

Publications: 

تفوق مبارزه توده ائی بر نیروی نظامی · از تونس تا مصر، از لیبی تا بحرین و یمن، جهان عرب زبان در غوغا و آشفتگیست. هنوز برای گفتن این که این شورش توده ائی به کجا ختم خواهد شد زود است، اما یک چیز مسلم است – دوران جدیدی در حال بازگشائیست. لیبی به کنار، از آنجائیکه ساختار قبیله ای این کشور بجای مبارزه توده ائی باعث بوجود آمدن یک جنگ داخلی شده است.

هشتم مارس روز جهانی زنان طبقه کارگر

Publications: 

در این جامعه، جشنها ارزش واقعی و خصلت یادبودی خود را از دست داده اند. در عوض، آنها هدف اصلی خود را که ترویج گردش و مصرف کالاست، در پشت این جشنها پنهان میکنند. به عنوان مثال، روز جهانی زن، یکی از چندمین نمونه غم انگیز این پدیده است.

قانون جدید فقرا - سال ۲۰۱۱ بریتانیا

Publications: 

ﻣﻴﺰﺍﻥ درنده خویی و سبعيتی که طبقه ی حاکم از منافع خود در دوره های مختلف محافظت میکند، در طول تاریخ سرمایه داری ثابت و یکسان بوده است. در سال ۱۸۳۴، طبقه حاکمه بریتانیا، قانون متمم فقرا را به ارمغان آورد. عوارض دهندگان بورژوازی در شهرها (که به تازگی در سال ۱۸۳۲ صاحب حق رای شده بودند) خواستار وضع این قانون بودند.

لیبی : بیانیۀ مقدماتی

Regions: 
Publications: 

به دلیل وضعیت سیالی رویدادهای لیبی، هنوز خیلی زود است که در باره آن، موضع قطعی گرفته شود، در مورد خیلی مسائل نمیتوان قطعی نظر داد. اگر چه به نظر می رسد، سرهنگ روز های آخر خود را میگذراند، اما او علی رقم اینکه، جامعه جهانی سرمایه داری، همه سلاح های قضایی (دادگاه جنایی بین المللی) و اقتصادی خود، از جمله تحریم اقتصادی و انسداد دارایی ها در خارج از کشور را بکار گرفته، همچنان به دفاع شدید خود ادامه...

مصر : بعد از مبارک

Regions: 
People: 
Publications: 

در دهم فوریه، در حالیکه خیزش های خیابانی و تظاهرات رو به رشد، در شهرها ادامه داشت، مبارک دست به حرکت نهایی خود زد. او در یک سخنرانی تلویزیونی، برای چندمین بار وعده داد که در انتخابات بعدی نامزد نخواهد شد.

فراتر از موانع بورژوائی – پیش بسوی استقلال طبقاتی توده کارگران مصری و مغربی

Publications: 

بحران · اثرات و پیآمدهای بحران جهانی سرمایه داری رو به پایان نیست. در حال حاضر کشورهای شمال افریقا (مغرب) و خاور میانه در نوک طوفان قرار گرفته اند، رنج ِ عواقب ِ بحران، ضعیف ترین کشورهای به اصطلاح پیرامونی سرمایه داری را در بر گرفته است. در این میان، کرسی ِ ریاست مصر را، ساتراپ ِ (1) مصر، مبارک اشغال کرده است.

تونس: خیزش و شورش – و نه فقط در جهان عرب

Publications: 

اولین چیزی که در مورد سقوط رژیم بن علی، در رسانه های غربی و محافل سیاسی به چشم میخورد، اشاعه ریا و دروغ گویی آنهاست. برای سالیان سال، با یک دیکتاتور بی رحم ساخت و پاخت کرده و بعنوان پاداش برای آوردن "ثبات" در این منطقه از شمال آفریقا، موقعیت تجاری تونس مطلوب و ممتاز ارزیابی میشد.

Pages

Contact us

info@leftcom.org

Subscribe to Front page feed