بحران جهانی سرمایه داری - برای مقاومت، باید سازماندهی کنیم !

Publications: 

(بیانیه اول ماه مه - گرایش کمونیست انترناسیونالیستی) · بحران لاینحل · حدود سه سال، از ترکیدن حباب بازار های مسکن و شکستن توهمات نئو لیبرالی، که رشد, اقتصادی نامحدود را، بر اساس بازی های سوداگرانه مالی، ممکن میدانست ، می گذرد. همانند سونامی، انبوه کوههای, کاغذی سوداگری، اقتصاد واقعی را، که خود در اصل بر آن استوار بود، در خود غرق کرد و به یکی از بدترین بحران ها، در تاریخ سرمایه داری منجر شد.

حمله های جهانی‌ سرمایه‌ داری، پاسخ بین المللی می‌طلبد

Publications: 

آیا بدترین مرحله بحران را پشت سر گذاشته ایم؟ · پس از گذشت دو سال، هنوز دشوار است که عمق بحران بدهی‌ها را، که در پی‌ ترکیدن حباب سوداگری‌های مالی‌، بوجود آمد، دست کم گرفت.

جنگ صلح است - جایزه صلح نوبل اوباما

Publications: 

دریافت جایزه صلح نوبل ِ سال ۲۰۰۹، حتی خود رئیس جمهور آمریکا را حیرت زده کرد. ما به تنیده کردن های قضایا عادت داریم، اما ایدهٔ اینکه رئیس جمهور مقتدرترین قدرت امپریالیستی در کره ارض، سزوار دریافت جایزه صلح نوبل شود، آنهم فقط پس از ۱۱ (1) روز در سمت ریاست جمهوری، که هنوز هیچ کاری انجام نداده، ما را به یاد داستان ۱۹۸۴ جرج اوول میاندازد که در آن جمله ائی بی‌ معنی‌‌ بر در ساختمان وزارت حقیقت، حک شده...

برای پایان دادن به جنگ باید به نظام مسبب آن‌ پایان داد

Publications: 

در اکثر نقاط جهان، مردم زیادی به تظاهرات ضد جنگ در افغانستان و نیز بر علیه آنها ایکه در گوشه و کنار این کره ارض باعث غارت و ویرانی هستند، خواهند پیوست. در صداقتشان شکی نیست، دلایل فراوانی‌ برای این اعتراضات وجود دارد. از زمانی‌ که به اصطلاح "پایان تاریخ" و " نظم نوین جهانی‌" در سال ۱۹۹۰ اعلام شد، ملیونها نفر در سراسر جهان قتل عام شده‌اند.

آمریکای لاتین - بین پوپولیسم و امپریالیسم

Regions: 
Publications: 

به نقل از "چشم انداز های انقلبی" (شماره ۳۸ بهار سال ۲۰۰۶) · ارگان "سازمان کارگران کمونیست" · نویسنده: جاک، مترجم : سعید سالک · درست زمانیکه قدرت نظامی و اقتصادی آمریکا در جهان در حال پیش رویست، پیروزی و استقرار دولت های "چپ" در چندین کشور آمریکای جنوبی و کارائیب - کشور های زیر گوش آمریکا - مسائل جدیدی برای این کشور بوجود آورده اند.

ایران در تقاطع دو مسیر- طبقه کارگر نمی‌تواند از هیچ یک از جناحهای طبقه حاکم پشتیبانی‌ کند

Regions: 
Publications: 

شکاف در طبقه حاکم ایران · از یک طرف - بخشهایی که کم یا بیش نگاهشان به طرف خانواده آیت الله هاشمی‌ رفسنجانی‌ است ( یکی از ثروتمندترین و با قدرت ترین در کشور) کسی که از محدودیت فعالیتهای اقتصادی اعمال شده توسط تحریمهای بین اللملی خسته شده و خواهان گشایش بیشتر بطرف خارج است . از طرف دیگر آن بخشهائی از بورژوازی که قدرتشان در سالهای اخیر تحکیم شده ، مطلوب به سیاست پرخاشگر احمدی نژاد.

قتل‌عام امپریالیستی در غزه ادامه دارد

Regions: 
Facts: 
Publications: 

تا اين زمان عمليات اسرائيل "Cast Lead" حدودا 500 كشته به جاي گذاشته است كه خيلى از آنها غير نظامي و 2000 نفر مجروح شده اند و حال نصف انها وخيم مي باشد . سلاخي كم سابقه اي كه در نبردهاي بي بايان خاور ميانه وجود داشته است . عكس العمل درنده خويانه اسرائيل به پرتاب موشك هاي كاتيوشا و قسام به وسيله حماس بعد از 18 ماه انزواي سياسي و اقتصادي همه كس و همه چيز را از روي سنگدلي نابود كرد .

صداهايي از خلال مبارزات در يونان

Publications: 

ما در اجنيما اعلاميه ی را منتشر مي سازيم آه بصورت غيرمستقيم از يك گروه در آتن دريافت شده است . و هم اکنون جيزهاي زيادي رباره اين گروه يا نويسندگان ان نمي دانيم اما بصورت آاملاً آسترده اي تا انجايکه بر عليه تبليغات جنگي بورزوازي مبارزه مينماييد انرا مي شناسانيم .

مقالات

Publications: 

دفتر بين المللی برای تشکيلِ حزبِ انقلابی · مقالات · وقايع اسپانيا: يک درس تروتسکيستی: · انقلاب دمکراتيک، برنامه ائی برای گذشته: · پول، اعتبار و بحران:

ائتلافِ امريكائى بر عليه دنيا اعلام جنگ ميكند

Regions: 
Publications: 

حملات انتحارىِ ويرانگر بر نقاط كليدى و سمبليكِ مالی و نظامى امريكا هرچند ممكن است كه روحيه از خود راضىِ مقتدرترين دولت جهان را لرزانده باشد، اما اين هيچ نوع پيروزى براى طبقه كارگر استثمار شده نيست، نه تنها كارگرانِ مزدگير در ميان هزاران كشته هستند، بلكه اين حملات بهانه ائى براى قانونى كردن فشارهاى دولتى شده است.

سازمان جهانى تجارت تنها يك نشانه بيمارى است

Publications: 

سرمايه دارى ، خود ِبيمارى است · اجلاس ْسازمان جهانى تجارتْ (س ج ت) در شهر سياتل آمريكا، آنطوريكه تايمز مالی در تاريخ ۹۹/۱۱/۲ نوشت، به مركز ثقل "سطح نگران کننده ای" از "عدم رضايت عمومى از سرمايه دارى و جهانى شدن سرمايه" تبديل شده است. تظاهركنندگان شامل "دوستداران زمين"، "مساعدتهاى مسيحى"، اتحاديه هاى صنفى، آنارشيست ها و جناح هاى چپى و همچنين كشاورزان و كسبه هاى كوچك كشورهاى فقير مى باشند.

۲۶ سپتامبر - پراگ

Regions: 
Publications: 

فقط، طبقه كارگر جهانى ميتواند، جهانى شدن سرمايه (Globalisation) را متوقف كند · اينبار نوبت بوروكرات هاى بانك جهانى (World Bank) و صندوق بين المللی پول (IMF) است كه درپنجاه و پنجمين نشست ساليانه خود با تظاهرات "ضد سرمايه دارى" روبرو شوند.

Pages

Contact us

info@leftcom.org

Subscribe to Front page feed