Updates

Recent posts

Type Tytuł Usersort descending Replies Date
Forum topic Russia e capitalismo di stato Anonymous (not verified) 8 Sun, 2005-07-31 10:10
Forum topic ma è realizzabile? Anonymous Wed, 2012-08-29 10:24
Forum topic LA DEMOCRAZIA DEL CAPITALISMO FINANZIARIO-GLOBALE Anonymous (not verified) 5 Tue, 2006-01-03 13:17
Forum topic elezioni Anonymous 49 Sat, 2005-08-27 13:38
Newsletter issue 2011-01-05 - Divampa la protesta giovanile Anonymous (not verified) 1 Sat, 2011-01-15 02:54
Forum topic cancellazione profilo Anonymous (not verified) Tue, 2020-04-07 10:58
Forum topic la drammatica situazione operaia nell' area fiorentina e limitrofa. Anonymous Thu, 2017-09-14 20:46
Article Whose future is it? Tomorrow is ours if we know how to build it 9647541611 1 Sat, 2010-12-18 04:40
Article Un stalinien accueille favorablement une intervention nazie lors d’une grève en Grèce @Communiste_Fr 1 Sat, 2013-02-09 11:10
Forum topic 'Subversion in Capitalist America: A User's Manual' A. Selkirk Thu, 2017-03-16 02:28

Workers' conditions and struggles

Białoruś między imperialistycznymi waśniami a ruchem klasowym
Strajki na Białorusi nasilają się a władza Łukaszenki słabnie

18 brumaire'a Jarosława Kaczyńskiego

Oświadczenie Internacjonalistycznych Towarzyszy w sprawie referendum z 5 lipca

Walki w Turcji: „Nie chcemy żadnych związków. Założyliśmy rady robotnicze”

Obecne strajki w sektorze samochodowym w mieście Bursa na północnym zachodzie Turcji podnoszą wiele interesujących kwestii ważnych zarówno dla komunistów, jak i walczących pracowników w ogóle.

1917- Dwuwładza: pierwszy krok na drodze do międzynarodowej rewolucji

„O dwuwładztwie nikt przedtem nie myślał i myśleć nie mógł.”

Apel o międzynarodową solidarność klasy robotniczej

Z „Bilan”, biuletynu teoretycznego Włoskiej Frakcji Lewicy Komunistycznej, nr 13 grudzień 1934

W Hiszpanii ucichły teraz strzały. Tysiące proletariuszy zostało bezlitośnie zmasakrowanych. Oto kolejne trofeum, jakie burżuazja może powiesić obok lutowych masakr w Austrii i dekapitacji w Niemczech.

Przejąć władzę czy przejąć fabrykę?

Robotnicze ruchawki w ciągu ostatnich kilku dni w Ligurii przyniosły kolejny przykład zjawiska, które już od pewnego czasu powtarzało się z pewną częstotliwością, i należy to rozpatrzeć jako przejaw nowego poziomu świadomości wśród mas pracujących.

Zamiast porzucać swoją pracę, robotnicy przejęli swoje zakłady i chcieli kierować nimi dla własnej korzyści, czy ściślej mówiąc bez obecności naczelnego zarządu w zakładzie. Przede wszystkim, wskazuje to, że robotnicy są w pełni świadomi, że strajk nie zawsze jest najlepszą bronią jakiej można użyć, zwłaszcza w pewnych warunkach.

Tureccy górnicy: pracownicy z Somy zamordowani dla zysku

Obrazek powyżej: Wściekli pracownicy ścierają się z policją w Somie

Obecna walka pracowników egipskich

Strajki 2013-14

We wrześniu 2012 napisaliśmy

„Nowe” państwo egipskie jest nie mniej niż poprzednie częścią przeżartego kryzysem globalnego kapitalizmu. Żadna liczba instytucji i konfiguracji nie może zmienić coraz bardziej rozpaczliwej sytuacji klasy pracowniczej.”