Paris Saldırısı: Barbarlık, barbarlık daha fazla barbarlık

Regions: 
People: 
Basics: 
Facts: 
Publications: 

Paris katliamı, suçun insanlığa karşı işlendiği yönünde büyük bir tepki yarattı. Uluslararası burjuvazi, umutsuzluk ile öfke, endişe ile intikam çağrıları arasında gidip geliyor. Dört bir yandan bu cihada karşılık sadece savaş çağrıları yükseliyor. Batı doğuya, hristiyan geleneği fundamentalist islama karşı. Fransa, IŞİD’in stratejik alanlarına saldırarak intikam almak istiyor.

Platform

Önsöz · Mevcut Dönem · SSCB’nin çöküşü Soğuk Savaş’a bir son verdi. Fakat bu durum ne kapitalist sömürüye ne emperyalizme ne de küresel bir savaş tehdidine bir son verdi. · Tersine, SSCB’nin çöküşü, kapitalist sistemin işleyişinin kendisine has etkenlerinin bir sonucuydu. Bunlardan ilki, dünya ekonomisinin küresel kriziydi.

Recent posts

Type Title Usersort descending Replies Date
Forum topic Russia e capitalismo di stato Anonymous (not verified) 8 Sun, 2005-07-31 10:10
Forum topic ma è realizzabile? Anonymous Wed, 2012-08-29 10:24
Forum topic LA DEMOCRAZIA DEL CAPITALISMO FINANZIARIO-GLOBALE Anonymous (not verified) 5 Tue, 2006-01-03 13:17
Forum topic elezioni Anonymous 49 Sat, 2005-08-27 13:38
Newsletter issue 2011-01-05 - Divampa la protesta giovanile Anonymous (not verified) 1 Sat, 2011-01-15 02:54
Article Whose future is it? Tomorrow is ours if we know how to build it 9647541611 1 Sat, 2010-12-18 04:40
Article Un stalinien accueille favorablement une intervention nazie lors d’une grève en Grèce @Communiste_Fr 1 Sat, 2013-02-09 11:10
Forum topic 'Subversion in Capitalist America: A User's Manual' A. Selkirk Thu, 2017-03-16 02:28
Forum topic Dati e informazioni sulla crisi globale (Scenari, RaiNews24) A.C. 2 Sat, 2009-02-28 18:52
Forum topic La classe invisibile ACHILLE CAMPANILE 3 Wed, 2009-11-25 19:09

Contact us

info@leftcom.org

Subscribe to Front page feed