Fackföreningarna, klasskampen och kommunister

Publications: 

Fackföreningarna som "transmissionsbälten" · Kommunistiskt medvetande är en återspegling av arbetarklassens kamp. Den härrör dock inte direkt från denna kamp utan är baserad på reflektioner från en minoritet i klassen om lärdomarna från denna kamp. Detta ger upphov till en revolutionär organisation eller ett parti som uttrycker arbetarklassens långsiktiga mål i form av ett kommunistiskt program.

Turkiet: Massaker på gruvarbetare i Erzincan

Publications: 

När kapitalismens kris fördjupas och världen går mot ännu ett krig, gör farligare och brutalare arbetsförhållanden massakrer på arbetare på arbetsplatser till vardagsmat. · I Erzincan begravdes nio arbetare under cyanid förorenad jord i ett jordskred som inträffade till följd av stapling och lagring av jord som brutits i en gruva.

En kortfattad kritik av ”Deltids-Internationalism"

Publications: 

De fasor som imperialismen för närvarande släpper lös - oavsett om det är i Ukraina, Palestina eller någon av de hundratals andra militära konflikter som äger rum runt om i världen(1) - bör tjäna som en väckarklocka för den internationella arbetarklassen. Som det ser ut nu är vi på väg mot ett generaliserat krig. Situationens allvar kräver enighet mellan genuina internationalister.

Kapitalismen erbjuder bara en framtid av förödelse och förfall... Men det finns en lösning

Publications: 

Med alla mått mätt är det globala kapitalistiska systemet i rejäla svårigheter. De rikaste länderna i världen har haft sjunkande tillväxttakt i över sex decennier. Konsekvenserna för såväl individer som stater blir allt större. Mänsklighetens öde år 2024 är i samma allvarliga tillstånd som det har varit i årtionden.

Kommunistiskt arbete och fackföreningarna idag

Publications: 

"I det kapitalistiska samhällets nuvarande period av dekadens är facket påkallat att vara ett väsentligt politiskt redskap för att bevara kapitalismen och därmed ta på sig exakt samma funktioner som ett statligt organ." (Internationalistiska Kommunistiska Partiets, PCInt, Konferens om fackföreningar, 1947) · Tes 1 · Det är ett fullbordat och oåterkalleligt faktum att fackföreningarna är...

Bortom Gaza: Kapitalismens, nationalismens och imperialismens bittra frukter hotar hela mänskligheten

Regions: 
Publications: 

"När vi ställde upp oss ... beordrades fyra flickor att följa med dem för att bära vatten till [kämparna] ... Istället tog de dem till våra tomma hus och våldtog dem. Omkring sjuttio av våra män fick ögonbindel och sköts till döds, den ena efter den andra framför oss. De ... tog deras kroppar och kastade dem på cementen som täckte byns källa och dumpade sand på dem.(1)" · "De dödade omkring åttio .

Trotskij och den internationalistiska kommunistiska vänstern

People: 
Publications: 

(Del I: Trotskij och "trotskismens" ursprung ( · Del II: Trotskij och Sovjetunionens klasskaraktär ( · Del III: Trotskijs övergångsprogram och den så kallade "Fjärde internationalen" ( · Del IV: Trotskij och den internationalistiska kommunistiska vänstern ( · Vår kritik av Trotskij är inte baserad på tillbakablickande abstrakt moraliserande.

Trotskijs övergångsprogram och den så kallade "Fjärde internationalen"

Politics: 
People: 
Publications: 

(Del I: Trotskij och "trotskismens" ursprung ( · Del II: Trotskij och Sovjetunionens klasskaraktär ( · Del III: Trotskijs övergångsprogram och den så kallade "Fjärde internationalen" ( · Del IV: Trotskij och den internationalistiska kommunistiska vänstern ( · I den förra delen av vår artikelserie tittade vi på Trotskijs analys av stalinismen. (leftcom.

Lärdomar från strejkvågen

Regions: 
Publications: 

Den våg av strejker som bröt ut i Storbritannien i juni förra året har mestadels slutat i nederlag övervakade av fackföreningarna. Medlemsantalen i fackföreningarna fortsätter att minska och det är lätt att förstå varför. Även om flera regeringar efter varandra har attackerat arbetarnas rätt att organisera sig, strejka och att gå strejkvakt, har fackföreningarna visat sig både ovilliga och...

Trotskij och Sovjetunionens klasskaraktär

Politics: 
People: 
Publications: 

(Del I: Trotskij och "trotskismens" ursprung ( · Del II: Trotskij och Sovjetunionens klasskaraktär ( · Del III: Trotskijs övergångsprogram och den så kallade "Fjärde internationalen" ( · Del IV: Trotskij och den internationalistiska kommunistiska vänstern ( · I exil i Turkiet kunde Trotskij ha försökt att, liksom den förföljda vänsterfraktionen i det italienska kommunistpartiet, göra upp med sina...

Arbetare har inget fosterland: nej till nationalism, ja till klassenhet!

Publications: 

Anfallet från Hamas militära enheter som invaderade två militärbaser och olika israeliska samhällen, dödade soldater och civila samt tog gisslan, har utlöst det förutsägbara svaret från den israeliska härskande klassen: mördandet av civila palestinier genom bombmattor (inklusive sjukhus), skärpt belägring av enklaven (vilken varit i kraft sedan 2007), genom avstängning av ström, vatten, mat och...

Kulor, maskingevär och fängelser

Publications: 

... Det är folkfrontens svar till de arbetare som vågar stå emot kapitalistiska attacker · (Från Bilan, månatlig teoretisk organ för den Italienska Fraktionen av den Kommunistiska Vänstern, nr 41, maj-juni 1937. Detta är del 3 av vår serie om kriget i Spanien) · Proletärer! · Den 19 juli 1936 krossade arbetarna i Barcelona attackerna från Francos bataljoner som var beväpnade till tänderna, med sina...

Pages

Contact us

  • uk@leftcom.org (UK)
  • it@leftcom.org (Italia)
  • de@leftcom.org (Deutschland)
  • us@leftcom.org (US)
  • ca@leftcom.org (Canada)
  • fr@leftcom.org (France)
  • info@leftcom.org
  • Subscribe to Front page feed