هیچ جنگی، مگر جنگ طبقاتی! اعلامیه‌های کارگران هفت تپه

Publications: 

بخشی از حاکمان ما میخواهند به ما به باورانند که این جنگ، جنگ بر علیه فاشیسم است و بخش دیگری می‌خواهد باور کنیم که این جنگ دفاع از مام وطن است. جالب اینکه هر دو بخش، در آن واحد از طریق رسانه های جمعی شان مدعی اند که گویا برای این عملیات ویرانگر از حمایت مردمی و جهانی برخوردارند. حکومت‌های مختلف جهان، در راستای منافع طبقات حاکمه در حال صف آرایی امپریالیستی خویش اند.

اوکراین: نه ناتو نه پوتین! هیچ جنگی، مگر جنگ طبقاتی!

Publications: 

( این اعلامیه توسط سازمان کارگران کمونیست در انگلستان و گروه کارگران انترناسیونالیست در ایالات متحده توزیع شده است. ) · چرا مبارزه ۳۰ ساله برای کنترل اوکراین، یکباره به جنگی تمام عیار به سراسر قلمرو آن کشیده شد؟ درست به همان دلیلی که هزینه‌های زندگی در سرتاسر جهان سر به فلک کشیده است. رکود سیستم سرمایه داری به معنای عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی ست که تنها به دلیل همه‌گیری کرونا نبوده است.

نقد پلاتفرمیسم از دیدگاه کمونیسم چپ ( قسمت دوم ) پلاتفرم و پیروانش

Publications: 

در قسمت اول ( ما موضوع قلمرو آزاد، ماخنوچینا، یا همان جنبش انقلابی در جنوب اوکراین سال ۲۱-۱۹۱۸ را مورد بررسی قرار دادیم. این نه یک جنبش ضد انقلابی دهقانی بود که تروتسکی و استالین نشان می‌دادند، و نه یک مدینه فاضله که آنارشیست ها ادعا می‌کردند. بلکه بخشی از روند خونین ظهور و سقوط انقلاب روسیه بود، که خود، بخش جداناپزیر از موج انقلابی پسا جنگ بود.

نقد پلاتفرمیسم از دیدگاه کمونیسم چپ ( قسمت اول ) قلمرو آزاد *

Publications: 

حتی بعد از گذشت سال ها، هنوز بسیاری به شباهت های پلاتفرمیسم و کمونیسم چپ کماکان اشاره می‌کنند و رفقای بسیاری که ما آن ها را جزو صفوف خود می دانیم، در واقع از طریق پلاتفرمیسم به سیاست های کمونیسم چپ رو آورده اند.

نامه ای از یک کارگر اعتصابی نفت

Publications: 

یاداشت کوتاه زیر از یک کارگر اعتصابی، محمود از عسلویه، به خوبی هم بیانگر طرز تفکر کارگران اعتصابی پیشرو در ایرانِ امروز و هم نشانگر چگونگی شکل‌گیری مباحثات شان میباشد. با تأمل در چگونگی پیشرفت این کارگران، پتانسیل جنبش طبقه کارگر بخوبی در جلوی چشمانمان ظاهر میشود. دریچه‌ای رو به آینده، برای دیدن آنچه که این جنبش می‌تواند شکل بدهد، نه تنها در سراسر ایران، بلکه فراتر از آن.

ادامه مبارزه کارگران نفت

Publications: 

پس زمینه · همزمان با گزارش تداوم مبارزه کارگران نفت در ایران، شایسته است که به خوانندگان خود پس زمینه گسترده تر آنرا یادآوری کنیم. کل طبقه کارگر در ایران در حال حاضر با یک بحران مضاعف مواجه است؛ ترکیبی از پیامد‌های همه‌گیری و بحران شدید اقتصادی که البته تنها بخشی از آن، بخاطر تحریم اقتصادی ایالات متحده است.

پاسخ کارگران نفت: نه به انجمن های صنفی

Publications: 

در جهان سرمایه داری، هر آنچه که موضوع روز باشد، تنها در صورتی در سرتیتر اخبار قرار می گیرد که حاکمان همه جناح ها بر آن کاملاً کنترل داشته باشند. اگر اخبار مربوط به جنگ، تغییرات آب و هوایی، رکود اقتصادی، تغییر رژیم، انتخابات، تظاهرات، مهاجرت، در واقع هر موضوعی که طبقه کارگر به عنوان یک طبقه در آن غایب باشد، آنچنان که بتوان آن را به هر نحوی که مناسب بود، دستکاری کرد، نه تنها توسط رسانه های جمعی،...

نفت و آبِ آشفته

Publications: 

نفت و آب آشفته · هنگام نوشتن این سطور، رفقایمان بیانیه های شورای سازماندهی اعتراضات پیمانی کارگران نفت در ایران را که اکنون به مدت دو ماه ادامه دارد، ترجمه می‌کنند. این بیانیه ها را می توانید در وب سایت ما ببینید. حالا کارگران نفت تنها نیستند.

همبستگی با کارگران پیمانی نفت

Publications: 

همبستگی با کارگران پیمانی نفت · در نبرد برای خط کنترل سرمایه و نیروی کار در میادین نفتی ایران، خطرات بزرگی به کمین نشسته و کارگران اعتصابی با نابرابری‌های زیادی دست به گریبانند. نه تنها آنها و خانواده‌هایشان با گرسنگی و ناامنی روبرو هستند، بلکه ادامه و نگه داشتن یکپارچگی اعتصاب آنچنان هم ساده و آسان نیست.

چرا باید سیاسی شد!

Publications: 

چرا باید سیاسی شد! · (این متن برگرفته از جزوه های توزیع شده توسط سازمان کارگران کمونیست دراعتصابات اخیر بریتانیا می باشد.) · کاهش حقوق و مستمری، تعدیل نیرو، اخراج و استخدام دوباره، تخلفات بهداشتی و ایمنی، بی ثباتی، بیرون کردن مستجران، لایحه های ضد اعتراضی .….. شیوه‌های متنوع حملاتند، ولی همه آن ها به یک جهت نشانه رفته‌اند و مثل همیشه، بسوی طبقه کارگر که باید هزینه های بحران را تحمل کند.

اعتصابات کارگران نفت و پتروشیمی همچنان ادامه دارد

Publications: 

۶ بیانیه کارگران اعتصابی · از روز شنبه ۲۹ خرداد، هزاران کارگر در پروژه های نفت و گاز و کارخانه های پتروشیمی در چندین استان در سراسر کشور اعتصاب کرده اند. آنها اقدامات خود را تحت عنوان کمپین ۱۴۰۰، هماهنگ کرده اند.

نه اسرائیل، نه فلسطین - هیچ جنگی، مگر جنگ طبقاتی

Publications: 

دژاوو؟ · ما قبلا هم اینجا بوده ایم. دقیقاً سه بار، از زمانی که حماس کنترل غزه را ۱۵ سال پیش در دست گرفت. الگو، همیشه مثل هم بوده است. اسرائیل برای ایجاد « واقیعت های زمینی » دست به اقدامی، مانند اخراج برنامه ریزی شده فلسطینیان از مناطقی از اورشلیم شرقی، میزند.

Pages

Contact us

info@leftcom.org

Subscribe to Front page feed