Ukraina: Ani NATO, ani Putin! Żadnej wojny, tylko wojna klas!

Basics: 
Facts: 
Publications: 

Dlaczego trwająca ponad 30 lat walka o kontrolę nad Ukrainą wybuchła teraz jawną wojną na całym terytorium? Z tego samego powodu co koszty utrzymania rosną na całym świecie. Stagnacja systemu kapitalistycznego oznacza pogłębianie się kryzysu gospodarczego (i to nie tylko z powodu pandemii).

Domski o objawach rewizjonizmu w Międzynarodówce Komunistycznej (1923)

Publications: 

Niektóre zagadnienia taktyczne · Spory taktyczne w szeregach naszych, w Polsce czy za granicą, obracają się dokoła całego szeregu spraw. Należy do nich sprawa jednolitego frontu i haseł przejściowych w rodzaju rządu robotniczego lub robotniczo-włościańskiego, kwestja rolna, kwestja narodowościowa itd.

Manifest Trzech Partii Socjalistycznych w Sprawie Wojny (1914)

Politics: 
Publications: 

Do Proletariatu Polski! · Towarzysze Robotnicy! Krwawa łuna wojny europejskiej groźnie zawisła nad światem. Minął krótki czas od rozpoczęcia wojny austriacko-serbskiej, a jesteśmy świadkami rozpoczynającego się boju między Niemcami a Rosją. Niechybnie z przerażającą koniecznością staniemy wobec ogólnej rzezi europejskiej.

Deklaracja Delegacji Polskiej na Konferencji w Zimmerwaldzie (1915)

Politics: 
Publications: 

Deklaracja Delegacji Polskiej na 1-ej Międzynarodowej Konferencji Socjalistycznej w Zimmerwaldzie (1915) · Przedstawiciele kół kierowniczych trzech, działających w Królestwie Polskim, organizacji socjalistycznych polskich korzystają z pierwszego zebrania przedstawicieli proletarjatu krajów wojujących, by oświadczyć co następuje: · Od pierwszej chwili wojny, pomimo dzielące je przed wojną różnice,...

Program Polityczny Komunistycznej Partii Robotniczej Polski (1918)

Politics: 
Publications: 

Platforma Polityczna · Wojna imperjalistyczna w całym swoim przebiegu obnażyła z niesłychaną jaskrawością historyczne bankructwo ustroju kapitalistycznego. · Już przed wybuchem wojny światowej polityka imperjalistycznej ekspansji, wywołując konflikty międzynarodowe na Bałkanach, w Azji, w Afryce, bezmierny wzrost zbrojeń, wzmaganie się ciężarów podatkowych i drożyzny, napastniczość strustowanego...

Program Polityczny Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy (1906)

Politics: 
Publications: 

Czego Chcemy? Komentarz do Programu Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy · Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy dąży wspólnie z socjaldemokracją innych krajów kapitalistycznych do urzeczywistnienia socjalistycznego ustroju. To jest: dąży ona do usunięcia wyzysku klasy robotniczej przez właścicieli ziemi, fabryk, warsztatów, kopalń i do oddania tych wszystkich środków produkcji na...

Program Polityczny Socjalno-Rewolucyjnej Partii „Proletariat” (1882)

Politics: 
Publications: 

Odezwa Komitetu Robotniczego Socjalno-Rewolucyjnej Partii „Proletariat” · Przyczyną nędzy i wszelkiego ucisku w społeczeństwach dzisiejszych jest nierówność i niesłuszność przy podziale bogactw między rozmaite społeczeństw onych klasy. Jakkolwiek bogactwa są rezultatem pracy, nie przypadają jednak w udziale tym, którzy pracowali nad ich wytworzeniem.

Polska: Zamach na prawa reprodukcyjne

Politics: 
Publications: 

22 października 2020 r. Trybunał Konstytucyjny RP (TK), który składa się z sędziów z konserwatywnej partii rządzącej Prawo i Sprawiedliwość (PiS), orzekł, że przerywanie ciąży jest niezgodne z konstytucją, nawet gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego czy nieodwracalnego upośledzenia płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu...

Platforma Internacjonalistycznej Tendencji Komunistycznej (2020)

Politics: 
Publications: 

O nas · Internacjonalistyczna Tendencja Komunistyczna (ITK) została założona w 1983 roku, początkowo pod nazwą Międzynarodowe Biuro na rzecz Partii Rewolucyjnej. Jednak korzenie polityczne naszych poglądów sięgają znacznie dalej w przeszłość. Uważamy się za jeden z licznych wyrobów rewolucyjnej walki klasy robotniczej w całej historii okresu kapitalistycznego.

Domski o wojnie polsko-radzieckiej (1920)

Facts: 
Publications: 

Jako dodatek do naszego niedawnego artykułu o wojnie polsko-bolszewickiej(1), której obchodzimy w tym roku stulecie, po raz pierwszy w języku angielskim ( przedstawiliśmy „kontrowersyjny” artykuł Domskiego, pierwotnie opublikowany w Die Rote Fahne (nr. 136, 22 lipca 1920), gazecie Komunistycznej Partii Niemiec (KPD). Aby zrozumieć jego znaczenie, potrzebna jest krótka notatka na temat kontekstu.

Białoruś między imperialistycznymi waśniami a ruchem klasowym

Publications: 

(Poniżej znajduje się tłumaczenie artykułu naszych włoskich towarzyszy, będący kontynuacją dwóch artykułów, które niedawno opublikowaliśmy o sytuacji na Białorusi.(1) Od czasu jego napisania, zaszło wiele wydarzeń. Odnaleziono ciało kolejnego młodego mężczyzny, 28-letniego Mikity Kraucou z Żodziny, którego zwłoki ze śladami pobicia odkryto w lesie pod Mińskiem po ponad tygodniu poszukiwań.

Bitwa warszawska i porażka fali rewolucyjnej w Europie

Facts: 
Publications: 

W sierpniu 2020 r. przypada setna rocznica bitwy warszawskiej, która była punktem zwrotnym w wojnie polsko-radzieckiej. Niepowodzenie Armii Czerwonej w pobudzeniu rewolucji wśród polskiej i europejskiej klasy robotniczej wiązało się z stopniowym zamykaniem się jednego rozdziału w rozwoju fali rewolucyjnej w Europie i rozpoczęciem kolejnego: stopniowej reintegracji Związku Radzieckiego z...

Pages

Contact us

  • uk@leftcom.org (UK)
  • it@leftcom.org (Italia)
  • de@leftcom.org (Deutschland)
  • us@leftcom.org (US)
  • ca@leftcom.org (Canada)
  • fr@leftcom.org (France)
  • info@leftcom.org
  • Subscribe to Front page feed