Boğaziçi Protestolarına Komünist Bir Eleştiri

Politics: 
Publications: 

1. Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmasıyla, İstanbul’da ve daha sonra Türkiye’nin diğer şehirlerinde öğrenci protestoları başladı. Atanmış rektörün Boğaziçi kültüründen olmadığı, yüksek lisans ve doktora tezlerinde intihal yaptığı protestocuların ilk ortaya attığı meselelerdi. Ana talep ise üniversitenin tüm bileşenlerinin katıldığı demokratik rektör seçimiydi.

Paris Saldırısı: Barbarlık, barbarlık daha fazla barbarlık

Regions: 
People: 
Basics: 
Facts: 
Publications: 

Paris katliamı, suçun insanlığa karşı işlendiği yönünde büyük bir tepki yarattı. Uluslararası burjuvazi, umutsuzluk ile öfke, endişe ile intikam çağrıları arasında gidip geliyor. Dört bir yandan bu cihada karşılık sadece savaş çağrıları yükseliyor. Batı doğuya, hristiyan geleneği fundamentalist islama karşı. Fransa, IŞİD’in stratejik alanlarına saldırarak intikam almak istiyor.

Platform

Önsöz · Mevcut Dönem · SSCB’nin çöküşü Soğuk Savaş’a bir son verdi. Fakat bu durum ne kapitalist sömürüye ne emperyalizme ne de küresel bir savaş tehdidine bir son verdi. · Tersine, SSCB’nin çöküşü, kapitalist sistemin işleyişinin kendisine has etkenlerinin bir sonucuydu. Bunlardan ilki, dünya ekonomisinin küresel kriziydi.

Contact us

info@leftcom.org

Subscribe to Front page feed