Updates

Workers' conditions and struggles

Białoruś między imperialistycznymi waśniami a ruchem klasowym
Strajki na Białorusi nasilają się a władza Łukaszenki słabnie

18 brumaire'a Jarosława Kaczyńskiego

Oświadczenie Internacjonalistycznych Towarzyszy w sprawie referendum z 5 lipca

Walki w Turcji: „Nie chcemy żadnych związków. Założyliśmy rady robotnicze”

Obecne strajki w sektorze samochodowym w mieście Bursa na północnym zachodzie Turcji podnoszą wiele interesujących kwestii ważnych zarówno dla komunistów, jak i walczących pracowników w ogóle.

1917- Dwuwładza: pierwszy krok na drodze do międzynarodowej rewolucji

„O dwuwładztwie nikt przedtem nie myślał i myśleć nie mógł.”

Apel o międzynarodową solidarność klasy robotniczej

Z „Bilan”, biuletynu teoretycznego Włoskiej Frakcji Lewicy Komunistycznej, nr 13 grudzień 1934

W Hiszpanii ucichły teraz strzały. Tysiące proletariuszy zostało bezlitośnie zmasakrowanych. Oto kolejne trofeum, jakie burżuazja może powiesić obok lutowych masakr w Austrii i dekapitacji w Niemczech.

Przejąć władzę czy przejąć fabrykę?

Robotnicze ruchawki w ciągu ostatnich kilku dni w Ligurii przyniosły kolejny przykład zjawiska, które już od pewnego czasu powtarzało się z pewną częstotliwością, i należy to rozpatrzeć jako przejaw nowego poziomu świadomości wśród mas pracujących.

Zamiast porzucać swoją pracę, robotnicy przejęli swoje zakłady i chcieli kierować nimi dla własnej korzyści, czy ściślej mówiąc bez obecności naczelnego zarządu w zakładzie. Przede wszystkim, wskazuje to, że robotnicy są w pełni świadomi, że strajk nie zawsze jest najlepszą bronią jakiej można użyć, zwłaszcza w pewnych warunkach.

Tureccy górnicy: pracownicy z Somy zamordowani dla zysku

Obrazek powyżej: Wściekli pracownicy ścierają się z policją w Somie

Obecna walka pracowników egipskich

Strajki 2013-14

We wrześniu 2012 napisaliśmy

„Nowe” państwo egipskie jest nie mniej niż poprzednie częścią przeżartego kryzysem globalnego kapitalizmu. Żadna liczba instytucji i konfiguracji nie może zmienić coraz bardziej rozpaczliwej sytuacji klasy pracowniczej.”