Att navigera grunderna

Vår webbplats får erkännas vara lite gammaldags. För dem som stöter på den kommunistiska vänstern för första gången kan det vara en avskräckande uppgift att navigera bland tusentals artiklar och inlägg för att skilja ut det väsentliga från det mindre viktiga. Följande är därför tänkt att fungera som en guide för var du bör börja och kommer att uppdateras när och om det behövs. Följ hyperlänkarna för att komma åt olika delar av webbplatsen.

Våra politiska rötter går tillbaka till de internationalister som grundade Italiens kommunistiska parti (PCd'I) 1921, men som uteslöts från detta parti av den degenererade Kommunistiska internationalen och lyckades omgruppera sig utanför det. Idag existerar den internationalistiska kommunistiska tendensen (IKT) som en specifik och identifierbar tendens för det framtida revolutionära partiet.

Programmatiska dokument

För kommunism – denna broschyr är en introduktion till politiken för vår tendens och är den första text vi rekommenderar till nya kontakter.

Plattform – IKT består av medlemmar och organisationer som ansluter sig till en gemensam plattform. Den beskriver vår metodologi och vårt politiska ramverk.

Om du håller med huvuddelen av dessa två dokument kan vi med säkerhet säga att du befinner dig på samma politiska våglängd som oss.

Publikationer

Varje IKT-affilierad grupp producerar sina egna flygblad och bulletiner för interventioner inom arbetarklassen, såväl som mer teoretiska tidskrifter och magasin.

Det finns också ett antal böcker och pamfletter som vi har producerat, varav många finns att tillgå gratis online. För att se vad som finns i lager just nu och vad som är slut, kolla vår katalog. (på Engelska än så länge)

Interventioner

Du kan stöta på oss vid protester, demonstrationer, strejklinjer och olika evenemang. Våra offentliga möten annonseras i allmänhet här och/eller på våra sociala medier. Om du håller med om vad vi säger, kontakta oss. En kommunistisk organisation värd namnet kan inte byggas bara bakom en datorskärm!

Internationellt

ICT har affilierade organisationer och sympatisörer över hela världen:

Sociala medier

För våra engelskspråkiga affilierades sociala media-konton, se:

Hjälp oss att bygga den Internationalistiska Kommunistiska Tendensen!

Sunday, June 9, 2024