Updates

Activities

No War but the Class War - Harekete Geçmek için Bir Çağrı
  1. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali münferit bir eylem değildir. 1945'ten beri görülmemiş bir şekilde daha da genelleşmiş bir savaşla tehdit eden yeni bir emperyalist rekabet döneminin başlangıcıdır.
Komünist Sol Ne Yapıyor?

Sınıf Mücadelesi ve Cinsiyet Belası

Geçen yıl Birleşik Krallık'ta Cinsiyet Tanıma Kanunu (GRA) etrafında gerçekleşen protestolarda CWO tarafından dağıtılan broşür.

Kapitalist Saldırılar Şimdiden Başlıyor: İtalya

Workers' conditions and struggles

Türkiye: Maden ocağında işçi kıyımı

Kapitalizmin krizi derinleşirken ve dünya yeniden bir savaşa doğru sürüklenirken, vahşileşen ve daha da tehlikeli hale gelen çalışma koşulları işçi kıyımlarını sıradanlaştırıyor.

Türkiye: Ulus mu Sınıf mı?

İran: Genel Greve Doğru Mu?

75 günü aşkın süredir devam eden protestoların ardından, rejimin barbarca baskısı 450'den fazla kişinin ölümüne ve on binden fazla kişinin tutuklanmasına neden oldu. Yine de İran'da işçi sınıfı mücadele etmeye devam ediyor. Rejimin "ahlak polisini" dağıttığı iddiasının pek bir etkisi olmamış gibi görünüyor, zira petrol işçilerinin bir kısmı greve başladı ve pek çok işçi de genel greve hazırlanıyor.

Aşağıda çevirisi yer alan iki açıklama, 5 Aralık'ta başlayan üç günlük eylem ve grevleri desteklemek amacıyla yayımlanmıştır.

Çin'de Protestolar: Sadece Covid Hakkında Değiller

Komünist Sol Ne Yapıyor?

Türki̇ye: Sendi̇kalar İşçi̇leri̇n Tüm Mücadeleleri̇ne Engeldi̇r

İran'da Grev Yapan Petrol İşçisinden Mektup

Türkiye: İşçiler, Dünyanın her Yerinde, Kendi Seslerini Yaratmanın Peşinde

Pandemiyle birlikte kapitalizmin derinleşen krizi, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de işçi sınıfı üzerinde etkilerini sürdürüyor. Enflasyonun son aylardaki kontrolden çıkan artışı ve sonu gelmeyen fahiş miktarlardaki zamlar işçi sınıfının geçim derdini daha da derinleştirdi. Pandemiyle birlikte kira fiyatlarında zaten uçuk artışlar olmuştu; temel besin maddelerinin her gün fiyatını katladığı bir tabloda son olarak elektriğe yapılan %125’lik zammın etkileri de ağır bir darbe oldu. Türkiye’de insanlar asgari ücretin 4’te 1’i kadar sadece elektrik faturası ödemekte.

Kazakistan: İşçi Sınıfı Sesini Bulma Girişiminde Mi?

Kapitalist Saldırılar Şimdiden Başlıyor: İtalya