Paris Saldırısı: Barbarlık, barbarlık daha fazla barbarlık

Regions: 
People: 
Basics: 
Facts: 
Publications: 

Paris katliamı, suçun insanlığa karşı işlendiği yönünde büyük bir tepki yarattı. Uluslararası burjuvazi, umutsuzluk ile öfke, endişe ile intikam çağrıları arasında gidip geliyor. Dört bir yandan bu cihada karşılık sadece savaş çağrıları yükseliyor. Batı doğuya, hristiyan geleneği fundamentalist islama karşı. Fransa, IŞİD’in stratejik alanlarına saldırarak intikam almak istiyor.

Platform

Önsöz · Mevcut Dönem · SSCB’nin çöküşü Soğuk Savaş’a bir son verdi. Fakat bu durum ne kapitalist sömürüye ne emperyalizme ne de küresel bir savaş tehdidine bir son verdi. · Tersine, SSCB’nin çöküşü, kapitalist sistemin işleyişinin kendisine has etkenlerinin bir sonucuydu. Bunlardan ilki, dünya ekonomisinin küresel kriziydi.

Contact us

info@leftcom.org

Subscribe to Front page feed