Türkiye: Ulus mu Sınıf mı?

Publications: 

Kapitalist kriz nedeniyle, dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de yaşam şartları gittikçe kötüleşiyor. Artan hayat pahalılığında kiraları ödeyebilmek, yeterli beslenmeyi sağlayabilmek ve sosyalleşebilmek imkansız hale geldi. Bu durum, çalışma koşullarını da kötü etkiliyor. Birçok insan güneş doğmadan evden çıkıp güneş battıktan sonra eve dönmek zorunda kalıyor, güneş dahi görmeden yaşıyor.

İran: Genel Greve Doğru Mu?

Regions: 
Publications: 

75 günü aşkın süredir devam eden protestoların ardından, rejimin barbarca baskısı 450'den fazla kişinin ölümüne ve on binden fazla kişinin tutuklanmasına neden oldu. Yine de İran'da işçi sınıfı mücadele etmeye devam ediyor. Rejimin "ahlak polisini" dağıttığı iddiasının pek bir etkisi olmamış gibi görünüyor, zira petrol işçilerinin bir kısmı greve başladı ve pek çok işçi de genel greve...

Çin'de Protestolar: Sadece Covid Hakkında Değiller

Regions: 
Publications: 

Çin şu anda Tiananmen Meydanı'ndan bu yana olmasa da 2010'ların başındaki işçi grevlerinden bu yana en önemli huzursuzluk dalgasını yaşıyor. Burada bir dizi faktör rol oynamaktadır. Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) Ekim ayındaki 20. Ulusal Kongresi, pankartlarla sembolik protestolara yol açmış ve bu pankartlar daha sonra internette yayılmıştır.

Proletaryanın Enternasyonal Partisi İçin

Publications: 

(İtalyan yoldaşlarımızdan yaptığımız bir önceki çeviride ( Proletaryanın Enternasyonal Partisinin ne olmadığını ele almıştık, burada ise ne olduğunu açıklıyoruz. Parti ve sınıf arasındaki ilişkinin daha kapsamlı bir şekilde anlaşılması için bir kez daha herkesi web sitemizde yer alan belgelere yönlendiriyoruz.

Tüm Kurumsal Partilere Karşıyız

Publications: 

(ICT kendisini işçi sınıfının gelecekteki enternasyonal partisinin bir çekirdeği olarak görmektedir. Ancak "parti" kelimesi, politikalarımıza sempati duyanlar arasında bile genellikle alerjik bir tepkiye yol açıyor – ne de olsa, ister seçim ister askeri yollarla olsun, kapitalist devleti yönetmeye çalışan hem sol hem de sağ partilerin sayısı halihazırda hiç de az değil.

Marksizm ya da İdealizm - ICC ile Farklarımız

Publications: 

(Komünist Sol, kapitalizmin tüm biçimleriyle ve hem Sosyal Demokratlar hem de Stalinistler tarafından sosyalizmin çarpıtılmasıyla olan mücadelede uzun ve onurlu bir geçmişe sahiptir. Aşağıdaki makalenin tarihsel bölümünün de gösterdiği gibi, eğilimimiz Komünist Sol içindeki en uzun geçmişe sahip olduğunu iddia edebilir.

ICT Platformu (2020)

Publications: 

Hakkımızda · Enternasyonalist Komünist Eğilim (ICT) 1983 yılında Devrimci Parti için Enternasyonal Büro olarak kuruldu. Ancak siyasi kökenleri çok daha eskilere dayanmaktadır. Kendimizi işçi sınıfının kapitalizmin tarihi boyunca verdiği devrimci mücadelenin ürünlerinden biri olarak görüyoruz.

Enternasyonalizmin Yüzyılı

Publications: 

(Aşağıdaki belge, Mart 2021'de CWO sempatizanlarına yönelik olarak düzenlenen bir örgüt içi çevrimiçi eğitim etkinliğinde yapılan bir sunuma dayanmaktadır.) · Geçtiğimiz toplantıda İtalyan Solunu ve diğer eğilimlerle aramızdaki farklılıkları ele almamız önerilmişti. İtalyan Solu bugünlerde yanıltıcı bir terim olabilir.

Enternasyonalist Komünist Eğilim

Devrimci solun son derece bölünmüş doğası herkes için apaçık ortadadır. Peki sınıf mücadelesini destekleyen diğer anti-kapitalist gruplarla bizim aramızdaki farklar nedir? · Biz Enternasyonalistler olarak anılırız çünkü sömürülenlerin çıkarlarının dünyanın her yerinde aynı olduğuna ve komünizmin tek bir coğrafi bölgede gerçekleştirilemeyeceğine inanıyoruz ki bu Stalinizm tarafından gerçekmiş gibi...

İşçi̇leri̇n Vatani Yoktur: Göçmen İşçilerle Enternasyonalist Dayanışma

Facts: 
Publications: 

Savaştan dolayı göç etmek zorunda kalan ve ucuz işgücü olarak kullanılan göçmenler aynı zamanda ırkçı saldırılara maruz kalıyorlar. Göçmenler bir yandan düşük ücretlerle ve güvensiz koşullarda çalıştırılıp sömürülürken diğer yandan ise zayıflıklarından yararlanılarak hedef gösteriliyor. Kapitalist sınıf bu şekilde bizleri, işçi sınıfını, bölmeye ve asıl mücadelemizden saptırmaya çalışıyor.

Enternasyonalizm ve Ukrayna’daki Savaş

Publications: 

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali artık ikinci ayını doldurmak üzere. Geçmişteki diğer emperyalist çatışmalar gibi, bu da devrimcilerin enternasyonalist inançlarını sınadı. · 1914'te, İkinci Enternasyonal, emperyalist savaş makinesini durdurmak için tüm araçları kullanma yönünde daha önceki kararlarını yerine getirmeyi şaşırtıcı bir şekilde başaramadı.

1 Mayıs 2022: Üç Ölümcül Kriz, Tek Neden - Kapitalizmi Yıkın!

Publications: 

Ukrayna’da savaş, Covid-19 salgını, çevrenin tahribatı ve iklim felaketi, bunların hepsi kapitalizmin ürünü. Bunlar “doğal afetler” değil, insanlığa faydasını çoktan yitirmiş, çökmekte olan bir toplumsal sistemin (üretim biçiminin) çelişkilerinin sonuçlarıdır. Kapitalizm yok edilmezse, hepimizi yok edecek.

Pages

Contact us

info@leftcom.org

Subscribe to Front page feed