1 Mayıs 2022: Üç Ölümcül Kriz, Tek Neden - Kapitalizmi Yıkın!

Publications: 

Ukrayna’da savaş, Covid-19 salgını, çevrenin tahribatı ve iklim felaketi, bunların hepsi kapitalizmin ürünü. Bunlar “doğal afetler” değil, insanlığa faydasını çoktan yitirmiş, çökmekte olan bir toplumsal sistemin (üretim biçiminin) çelişkilerinin sonuçlarıdır. Kapitalizm yok edilmezse, hepimizi yok edecek.

Savaşmaya Değer Tek Savaş Sınıf Savaşıdır - Türkiye

Publications: 

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle dünya biz işçi sınıfı için daha da tehlikeli bir yer haline geldi. Kapitalizmin krizi, hali hazırda hepimizin hayatını zorlaştırmışken şimdi de insanlığı daha büyük bir savaşa sürükleyebileceği tehditiyle karşı karşıyayız. Bir taraftan Rusya, Ukrayna'dan nazileri temizleme bahanesiyle kaybettiği toprakları geri almaya çalışırken; diğer taraftan NATO,...

No War but the Class War - Harekete Geçmek için Bir Çağrı

Facts: 
Publications: 

1. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali münferit bir eylem değildir. 1945'ten beri görülmemiş bir şekilde daha da genelleşmiş bir savaşla tehdit eden yeni bir emperyalist rekabet döneminin başlangıcıdır. · 2. Bugün hiçbir ülke kapitalist sistemin dışında değildir. Emperyalist rekabetin yoğunlaşması, kapitalizmin şu anda onlarca yıllık olan hala çözülmemiş ekonomik krizinin bir ürünüdür.

Savaşa Hayır, Sadece Sınıf Savaşı: Haft Tappeh İşçilerinden Açıklamalar (İran)

Publications: 

Yöneticilerimizin bir kesimi bu savaşın faşizme karşı bir savaş olduğuna inanmamızı, başka bir kesimi ise vatan savunması olduğuna inanmamızı istiyor. İlginçtir ki, her iki taraf da aynı anda, kitlesel iletişim araçları ile bu yıkıcı operasyon için hem halkın desteğine hem küresel desteğe sahip olduğunu iddia ediyor.

Komünist Sol Ne Yapıyor?

Politics: 
Publications: 

Bugünlerde Komünist Solun “hiçbir şey yapmadığını” söylemek moda oldu. İster eğilimimizin tarihsel deneyimini bekle-ve-gör yaklaşımını benimseyen akımlara(1) indirgemenin ister “sol komünist” imajını “armchair” ile eşanlamlı hale getiren internet mizahının bir sonucu olsun – bu yanılgı ele alınmalıdır.

Ukrayna'da Savaş: Küresel Bir Ekonomik Krizde Emperyalist Rekabet

Basics: 
Facts: 
Publications: 

(Enternasyonalist Komünist Eğilim’in Bildirisi) · Savaşa Hayır Yalnızca Sınıf Savaşı! Ne Nato Ne Putin! · Ukrayna işgali devam ediyor. Putin, Almanya, Fransa ve İtalya'nın biraz tereddüt etmesine rağmen, ABD ve Batılı müttefiklerin (NATO) ekonomik ve mali yaptırımlarından vazgeçmeyeceklerini veya Rusya'nın Kırım'ı bir "referandum" yoluyla satın almasını tanımayacaklarının hesabını...

Sınıf Mücadelesi ve Cinsiyet Belası

Politics: 
Publications: 

(Geçen yıl Birleşik Krallık'ta Cinsiyet Tanıma Kanunu (GRA) etrafında gerçekleşen protestolarda CWO tarafından dağıtılan broşür.) · İnsanlık tarihi boyunca toplumlar, farklı üretim tarzlarının ihtiyaçlarına karşılık gelen farklı toplumsal cinsiyet, cinsiyet ve cinsellik normları, beklentileri ve kategorizasyonları uygulamıştır.

İklim Krizine Egemen Sınıfın Hiçbir Çözümü Yok

Politics: 
Publications: 

Geçtiğimiz kasım ayında Glasgow'da düzenlenen COP26 konferansı, iklim krizini ele alma konusunda kendisinin öngörülebilir bir başka başarısızlık olduğunu kanıtladı. Önerilen Ulusal Katkı Beyanları (UKB) kapsamında açıklanan, sıcaklık artışını 1,5 dereceden fazla olmayacak şekilde tutmak için sera gazı emisyonlarını sınırlama vaatleri tamamen bir hayaldir.

Ukrayna: Ne NATO ne de Putin! Savaşa hayır, yalnızca sınıf savaşı!

Basics: 
Facts: 
Publications: 

Neden Ukrayna’nın kontrolü için 30 yılı aşkın bir süredir verilen mücadele, şimdi tüm topraklarını kapsayan bütün bir savaşa dönüştü? Aynı sebepten, dünya çapında yaşam maliyeti tavan yapıyor. Kapitalist sistemin durağanlığı krizin derinleştiği anlamına geliyor (ve bu sadece pandemi nedeniyle değil).

Türki̇ye: Sendi̇kalar İşçi̇leri̇n Tüm Mücadeleleri̇ne Engeldi̇r

Politics: 
Publications: 

Bir önceki yazımızda(1) Türkiye’de birçok sektörde artan grevlerden bahsetmiştik. Alpin Çorap fabrikasında, BBC Türkiye’de ve Trendyol’da işçiler hali hazırda kazanım elde ettiler; diğer grevler ise hâlâ sürmekte. İşçilerin yazılı veya görsel röportajlarında ilginç dayanışma örnekleri de duymaktayız.

İran'da Grev Yapan Petrol İşçisinden Mektup

Regions: 
Publications: 

Aşağıda Assaluyeh'ten grevci bir işçi Mahmoud'un kısa bir notu var. Bu, bugün İran'daki önde gelen grevcilerin nasıl düşündüklerinin ve tartışmalarının nasıl şekillendiğinin iyi bir örneği olmakla kalmıyor, aynı zamanda işçilerin ne kadar ilerlediğini gördüğümüzde bize işçi sınıfı hareketinin potansiyeli hakkında da bir fikir veriyor.

Türkiye: İşçiler, Dünyanın her Yerinde, Kendi Seslerini Yaratmanın Peşinde

Publications: 

Pandemiyle birlikte kapitalizmin derinleşen krizi, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de işçi sınıfı üzerinde etkilerini sürdürüyor. Enflasyonun son aylardaki kontrolden çıkan artışı ve sonu gelmeyen fahiş miktarlardaki zamlar işçi sınıfının geçim derdini daha da derinleştirdi.

Pages

Contact us

info@leftcom.org

Subscribe to Front page feed