تأملاتی در باره ویروس کرونا و بحران اقتصادی -۲

Publications: 

این متن مبسوط و بروز شده مقاله ایست که قبلاً در اینجا منتشر کرده ایم: · از آنجائیکه ملزم به گفتن یکی دو مطلب در مورد کرونا هستیم، فعلا از پرداختن به سؤالاتی از قبیل جعلی بودن اخبار ویروس کرونا و یا تئوری های توطئه در مورد منشاء مهندسی ژنتیک آن که گویا از آزمایشگاهای آمریکایی یا چینی، بصورت تصادفی و یا عمداً، همچون « تاج سلطنتی » به بیرون فرستاده شده ......

بیماری همه‌گیر جهانی و رقابتهای امپریالیستی

Publications: 

با هر منطقی که به قضیه نگاه کنیم انتظار اینست که احساسات غالب در هر موجود زنده‌ای هنگام مواجهه با تهدیدهای جهانی، منابع و اطلاعات موجود را جمع آوری می کند و به دنبال راه کاری میگردد. همه‌گیری ویروس کورنا آنچه را که بحران تغییرات آب و هوا قبلاً به ما خاطر نشان کرده بود را، تأیید کرده است: سرمایه‌داری، حتی در شکل « جهانی شده » خود، اساساً برای یک پاسخ گویی هماهنگ برای مقابله با هر چیز، بی فایده است.

ویروس سرمایه‌داریست و پرولتاریای انقلابی علاج آن

Publications: 

اعلامیه زیر در روزهای ششم ژوئن در تظاهراتی که در شهرهای مختلف ایتالیا، توسط توده های سازمانی ( Cobas ) اتحادیه های مختلف علیه بازگشت تحمیلی به کار، علی رغم شدت و حدت همه گیری ویروس کرونا، برگزار شد، پخش شده است. · بیماری همه گیر ویروس کرونا چوب لای چرخ سرمایه‌داری گذاشته، اما به طور کامل مانع از سودآوری سرمایه نشده است.

در باره مینیاپولیس: وحشیگری پلیس و مبارزه طبقاتی

Publications: 

۱، شورش واتس در سال ۱۹۶۵، لس آنجلس در ۱۹۹۲ ، فرگوسن در سال ۲۰۱۴.رودنی کینگ، مایک براون، ساندرا بلاند، تمیر رایس. · وقایع مینیاپولیس یک مورد دیگر به معضل تاریخی و نژادپرستی سیستماتیک موجود اضافه کرد. پرولتاریای سیاه پوست علاوه بر تحمل بیکاری، بطور نامتناسب، دو برابر میزان همتایان سفیدپوستشان ( بطور متداوم از دهه ۱۹۵۰ )، در معرض خشونت پلیس قرار می گیرند و ظاهراً هیچ پایانی بر این کشت و کشتار نیست .

برای حزب بین المللی پرولتاریا

Publications: 

در ترجمه قبلی از رفقای ایتالیایی مان به آنچه که، حزب بین المللی پرولتاریا نیست، پرداختیم، در اینجا مایلیم توضیح دهیم که حزب بین المللی پرولتاریا چگونه حزبی ست. ما یک بار دیگر برای درک کامل تر از روابط حزب و طبقه، همه را به دیدن اسناد موجود در وب سایت مان ارجاع می دهیم.

ما علیه همه احزاب نهادینه شده هستیم

Publications: 

گرایش کمونیست انترناسیونالیستی (گکا ) خود را یکی از هسته های اصلی حزب بین المللی آتی طبقه کارگر می داند. اما کلمه « حزب » اغلب یک واکنش حساس و بیزاری را حتی در میان عناصری که به سیاست های ما همدلی و روی خوش نشان میدهند، ایجاد می کند، از اینها گذشته، کم نیستند احزابی، چه چپ و چه راست، که سعی می کنند که اداره دولت سرمایه داری را، چه از طریق انتخابات و چه از طرق نظامی در دست بگیرند.

آوریل ۱۹۴۵ : چشم انداز و دستورالعمل های حزب کمونیست انترناسیونالیست

Publications: 

مقدمه از سازمان کارگران کمونیست · در ایتالیا در هر شهری که پرسه بزنید، مدت زیادی طول نخواهد کشید که بنای یادبود برخی از « پارتیزان » های کشته شده را مشاهده کنید. اینکه همگی آنها قربانی « فاشیسم نازی » هستند، اما نه قربانی محصول خانگی، یعنی فاشیسم ایتالیایی، قابل تامل است.

بیانیه اول ماه مه: علیه ویروسی که نامش سرمایه داری ست

Publications: 

پرولتاریای جهانی در گذشته روز اول ماه مه را در موقعیت های تلخ و حیرت انگیز جشن گرفته است: از جنگ های جهانی امپریالیستی گرفته که کارگران را به کشتن و کشته شدن و تولید برای دشمن طبقاتی خود - طبقه سرمایه خودی - مجبور کرد تا فرصت های دیگری که طبقه حاکم، ماشین سرکوبگر خود را بکار گرفته تا مبارزه برای تخفیف استثمار و کاهش سنگینی زنجیره های ظلم اربابان را، سرکوب کند.

بیماری عالم گیر و وخیم تر شدن بحران: برخی تأملات در پیامدها و دیدگاه ها

Publications: 

این بازتاب کوتاه، ترکیب ایده های مشترک تعدای از رفقا، از مناطق مختلف است که در این باره با آنها بارها و بارها بحث و گفتگو کرده ایم. در واقع، برخی از ملاحظاتی که در اینجا قید شده اند، در حال تبدیل شدن به یک چشم انداز یکپارچه و مشترک بوده و فراتر از چارچوب یک سازمان بخصوص اند.

تأملاتی در باره ویروس کرونا و بحران اقتصادی

Publications: 

پخش « اخبار جعلی » تئوری های توطئه در مورد منشاء ویروس، اینکه بصورت تصادفی و یا عمداً در آزمایشگاه های آمریکایی مهندسی شده ( با تمام پیامدهایی که این امر در سناریوهای بین المللی امپریالیستی میگذارد)، که بر فرازمان جاریست، به کنار، اجازه دهید بر اساس آنچه نظریه پردازان درباره احتمال بیرون آمدن از آخرین بحران مالی - اقتصادی میگویند، به زبانی ساده و صریح بدان، بپردازیم.

ویروس، سرمایه داری ست

Publications: 

بیماری همه گیر ویروس کورونا، تمام دنیا را زیر ضربت خود گرفته است. این امر، نظم اجتماعی و اقتصادی را که بنظر تغییر ناپذیر میرسید، ناپایدار کرده است. این بیماری، واقعیت ِ روابط اجتماعی این جامعه را که بر استثمار انسان از انسان، تحت نام سود، برپاست، به طرز چشمگیری لخت و عریان کرده است.

جدال سرمایه داری با ویروس کرونا

Publications: 

ویروس کرونا، آنچه که هیچ کسی آرزویش را نمی کرد، اکنون به یک بیماری همه گیر تبدیل شده است. واکنش جامعه ای که ما در آن زندگی می کنیم، نشانگر پوچی قوانین اقتصادی آن میباشد که نمی تواند با بلاهای ناگهانی و تحولات طبیعی، از جمله آب و هوا و فجایع زیست محیطی که بالای سرمان پرسه میزنند، مقابله کند.

Pages

Contact us

info@leftcom.org

Subscribe to Front page feed