برای حزب بین المللی پرولتاریا

Publications: 

در ترجمه قبلی از رفقای ایتالیایی مان به آنچه که، حزب بین المللی پرولتاریا نیست، پرداختیم، در اینجا مایلیم توضیح دهیم که حزب بین المللی پرولتاریا چگونه حزبی ست. ما یک بار دیگر برای درک کامل تر از روابط حزب و طبقه، همه را به دیدن اسناد موجود در وب سایت مان ارجاع می دهیم.

ما علیه همه احزاب نهادینه شده هستیم

Publications: 

گرایش کمونیست انترناسیونالیستی (گکا ) خود را یکی از هسته های اصلی حزب بین المللی آتی طبقه کارگر می داند. اما کلمه « حزب » اغلب یک واکنش حساس و بیزاری را حتی در میان عناصری که به سیاست های ما همدلی و روی خوش نشان میدهند، ایجاد می کند، از اینها گذشته، کم نیستند احزابی، چه چپ و چه راست، که سعی می کنند که اداره دولت سرمایه داری را، چه از طریق انتخابات و چه از طرق نظامی در دست بگیرند.

آوریل ۱۹۴۵ : چشم انداز و دستورالعمل های حزب کمونیست انترناسیونالیست

Publications: 

مقدمه از سازمان کارگران کمونیست · در ایتالیا در هر شهری که پرسه بزنید، مدت زیادی طول نخواهد کشید که بنای یادبود برخی از « پارتیزان » های کشته شده را مشاهده کنید. اینکه همگی آنها قربانی « فاشیسم نازی » هستند، اما نه قربانی محصول خانگی، یعنی فاشیسم ایتالیایی، قابل تامل است.

بیانیه اول ماه مه: علیه ویروسی که نامش سرمایه داری ست

Publications: 

پرولتاریای جهانی در گذشته روز اول ماه مه را در موقعیت های تلخ و حیرت انگیز جشن گرفته است: از جنگ های جهانی امپریالیستی گرفته که کارگران را به کشتن و کشته شدن و تولید برای دشمن طبقاتی خود - طبقه سرمایه خودی - مجبور کرد تا فرصت های دیگری که طبقه حاکم، ماشین سرکوبگر خود را بکار گرفته تا مبارزه برای تخفیف استثمار و کاهش سنگینی زنجیره های ظلم اربابان را، سرکوب کند.

بیماری عالم گیر و وخیم تر شدن بحران: برخی تأملات در پیامدها و دیدگاه ها

Publications: 

این بازتاب کوتاه، ترکیب ایده های مشترک تعدای از رفقا، از مناطق مختلف است که در این باره با آنها بارها و بارها بحث و گفتگو کرده ایم. در واقع، برخی از ملاحظاتی که در اینجا قید شده اند، در حال تبدیل شدن به یک چشم انداز یکپارچه و مشترک بوده و فراتر از چارچوب یک سازمان بخصوص اند.

تأملاتی در باره ویروس کرونا و بحران اقتصادی

Publications: 

پخش « اخبار جعلی » تئوری های توطئه در مورد منشاء ویروس، اینکه بصورت تصادفی و یا عمداً در آزمایشگاه های آمریکایی مهندسی شده ( با تمام پیامدهایی که این امر در سناریوهای بین المللی امپریالیستی میگذارد)، که بر فرازمان جاریست، به کنار، اجازه دهید بر اساس آنچه نظریه پردازان درباره احتمال بیرون آمدن از آخرین بحران مالی - اقتصادی میگویند، به زبانی ساده و صریح بدان، بپردازیم.

ویروس، سرمایه داری ست

Publications: 

بیماری همه گیر ویروس کورونا، تمام دنیا را زیر ضربت خود گرفته است. این امر، نظم اجتماعی و اقتصادی را که بنظر تغییر ناپذیر میرسید، ناپایدار کرده است. این بیماری، واقعیت ِ روابط اجتماعی این جامعه را که بر استثمار انسان از انسان، تحت نام سود، برپاست، به طرز چشمگیری لخت و عریان کرده است.

جدال سرمایه داری با ویروس کرونا

Publications: 

ویروس کرونا، آنچه که هیچ کسی آرزویش را نمی کرد، اکنون به یک بیماری همه گیر تبدیل شده است. واکنش جامعه ای که ما در آن زندگی می کنیم، نشانگر پوچی قوانین اقتصادی آن میباشد که نمی تواند با بلاهای ناگهانی و تحولات طبیعی، از جمله آب و هوا و فجایع زیست محیطی که بالای سرمان پرسه میزنند، مقابله کند.

سلامتی بشریت یا سود آوری سرمایه داری؟

Publications: 

سوسیالیسم یا کمونیسم یا با هر اسمی که از جامعه آینده یاد کنید، ما را از اپیدمی های گاه به گاه نجات نخواهد داد. اما با این اپیدمی ها به روشی کاملاً متفاوت برخورد خواهد کرد. · در وهله اول سعی بر آن نخواهد بود تا اولین فردی مانند دکتر لی ونلییانگ ( Wenliang ) که متوجه وجود مشکل شد، در نطفه خفه ( به معنای دقیق کلمه) شود.

ملاحضات اولیه در مورد ویروس کرونا و پیامدهای آن

Publications: 

آنچه در ذیل می خوانید، ترجمه مقاله ایست از نبرد کمونیستی ( Battaglia Comunista ) مارس ۲۰۲۰، ارگان حزب کمونیست انترناسیونالیست، عضو گرایش کمونیست انترناسیونالیستی. ایتالیا در حال حاضر یکی از شدیدترین میزان مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا (۴٪) را داراست، حتی بالاتر از چین.

رقابت آمریکا و ایران: معنای واقعی « هیچ جنگی، مگر جنگ طبقاتی »، چیست

Publications: 

قرن بیستم شاهد ظهور « جنگ تمام‌عیار » بود. جنگهایی که صرفا بین ارتشها نیستند بلکه شامل کل تشکل های اقتصادی - اجتماعی شده و به عموم مردم تحمیل می گردند. هدف این جنگها فقط نابودیست و بس، مذاکره ای در کار نیست، فقط « تسلیم بی قید و شرط ِ » بازنده جنگ، مد نظر است. مارکسیستهای انقلابی، این جنگها را « جنگ امپریالیستی » می نامند.

سوداگران مرگ

Publications: 

طبق اعلام موسسه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم، سال ۲۰۱۸ سال خوبی برای تولید کنندگان سلاح بود. فروش تسلیحات در مجموع به ارزش۴۸۰ میلیارد دلار، ۴/۸ درصد، افزایش یافت. اگر ما فروش سلاح توسط دولت چین را که در این آمار لحاظ نشده، به آن اضافه کنیم، این رقم به بیش از ۵۳۰ میلیارد دلار می رسد.

Pages

Recent posts

Type Title User Replies Datesort ascending
Publication Capitalism and the Environment Dyjbas (editor) Sun, 2020-05-24 23:18
Publication Revolutionary Perspectives #29 Dyjbas (editor) Sun, 2020-05-24 20:17
Publication Revolutionary Perspectives #25 Dyjbas (editor) Sun, 2020-05-24 20:12
Publication Revolutionary Perspectives #23 Dyjbas (editor) Sun, 2020-05-24 20:09
Publication Revolutionary Perspectives #20 Dyjbas (editor) Sun, 2020-05-24 20:06
Publication Revolutionary Perspectives #18 Dyjbas (editor) Sun, 2020-05-24 19:54
Publication Revolutionary Perspectives #17 Dyjbas (editor) Sun, 2020-05-24 19:49
Publication Revolutionary Perspectives #14 Dyjbas (editor) Sun, 2020-05-24 19:47
Publication Revolutionary Perspectives #11 Dyjbas (editor) Sun, 2020-05-24 19:44
Article Marxism and Sexuality actucieux 12 Sun, 2020-05-24 16:33

Contact us

info@leftcom.org

Subscribe to Front page feed