Internationalismen och kriget i Ukraina

Publications: 

Den ryska invasionen av Ukraina närmar sig nu två månader. Liksom andra imperialistiska konflikter i det förflutna har den satt revolutionärernas internationalistiska övertygelser på prov. · År 1914 misslyckades Andra internationalen på ett spektakulärt sätt med att uppfylla sina egna tidigare resolutioner om att använda alla medel för att stoppa den imperialistiska krigsmaskinen.

No War but the Class War: uttalande från NWBCW Liverpool

Publications: 

(Vi publicerar här NWBCW Liverpools uttalande som antogs vid dess grundande. Du kan följa deras verksamhet på Twitter @NWBCWliverpool ( · Krig, fattigdom, kris och sjukdom: Det kapitalistiska systemets sanna ansikte · Rysslands invasion av Ukraina för världen allt närmare kokpunkten. Ännu en gång uppmanas arbetarklassen över hela världen att ta ställning i en konflikt som vi inte har något att...

Ukraine: Neither NATO nor Putin! No War but the Class War!

Publications: 

Varför har den mer än 30 år gamla kampen om kontrollen över Ukraina nu brutit ut i ett regelrätt krig över hela landet? Av samma anledning som levnadskostnaderna går genom taket i hela världen. Det kapitalistiska systemets stagnation innebär att dess ekonomiska kris fördjupas (och detta beror inte bara på pandemin).

Plattform (2020)

Publications: 

Om oss · Internationalistiska Kommunistiska Tendensen startade som den Internationella Byrån för det Revolutionära Partiet 1983. Dess politiska rötter går dock mycket längre tillbaka. Vi ser oss själva som en produkt av arbetarklassens revolutionära kamp genom hela den kapitalistiska historien.

Klasskamp känner inga gränser: Vi vinner internationellt eller vi förlorar patriotiskt

Regions: 
Facts: 
Publications: 

I så kallade "utvecklade" kapitalistiska länder är lösningen på krisen densamma överallt: uppsägningar, nedskärningar i förmåner, växande ungdomsarbetslöshet, osäkra jobb, stigande skatt för låginkomsttagare samt pensions- och välfärds- nedskärningar för alla. Många misstänker att det värsta ska ändå komma och även delar av den härskande klassen pratar om det rakt ut.

Det finns ett alternativ men vi måste kämpa för det

Politics: 
Publications: 

Manifest - kapitalism och åtstramingar · Ett system i kris · Även den härskande klassen medger att kapitalismen befinner sig i en djup kris. Deras spekulativabubbla har spruckit och konsekvenserna av deras kris är uppenbara för alla. De kan inte dölja för ossdet faktum att arbetarklassen överallt kommer att få betala i många år, för att få den kapitalistiskaordningen ut ur krisen.

Kapitalistiska globala krisen: Låt organisera oss att motstå!

Publications: 

(Internationalistiska kommunistiska Riktning: Första maj Uttalande) · En olöslig kris · För omkring tre år sedan sprack de neo-liberalas illusioner om den obegränsade ekonomiska tillväxt som spekulativa finansiella spel kunde möjliggöra. Bergen av spekulativa papper, likt en tsunami dränkte hela den ekonomi den ursprungligen var baserad på, och frigjorde en av de värsta kriserna i den...

Iran vid vägskälet

Politics: 
Regions: 
Publications: 

Bourgeoisie rivalitet och sammansättning av imperialistiska allianser bakom den iranska krisen · Samtidigt som vi skriver detta sker demonstrationer i Teheran och andra iranska städer, och som brutalt attackeras av polisen följd av paramilitära grupper (från Basij, en typ av milis förenad med Pasdaran eller revolutionsgardisterna) så det är ännu svårt att se hur händelser kommer att utvecklas.

Massakern pågår i Gaza

Regions: 
Facts: 
Publications: 

Hittills har den israeliska operationen "Cast Lead" orsakat nästan 500 döda, många av dem civila, och 2000 skadade, varav hälften av dem är allvarligt skadade. Det är ett blodbad som har haft få prejudikat i den eviga konflikten i Mellanöstern. De ursinniga israeliska reaktionerna på uppskjutning av Qassam och katyusha raketer från Hamas har obönhörligen förgjort allt och alla efter 18 månader...

Prag S26

Publications: 

Bara arbetarklassen över hela världen kan sätta ett stopp för den kapitlistiska "globaliseringen" · När byråkraterna från IMF och Världsbanken nu samlas i Prag för sitt 55:e årliga allmänna möte är det denna gång deras tur ett löpa gatlopp framför "anti-kapitalistiska" protester. Medan de rika länderna fortsätter att ge sina tomma löften om att reducera den "tredje världens" skulder, medan...

Plattform

Inledning · Den nuvarande perioden · Kollapsen av USSR avslutade det kalla kriget. Det betydde slutet på varken den kapitalistiska exploateringen eller imperialismen och hotet av det globala kriget. · Tvärtom, upphörandet av USSR berodde på faktorer som var grundläggande för själva kapitalistiska systemets fungerande. Första faktorn var: den globala krisen i världsekonomin.

Kosovo

Regions: 
Publications: 

Kapitalism betyder imperialism, imperialism betyder krig - Den Internationella Byrån för det Revolutionära Partiets resolution om NATOs bombningar av Jugoslavien · Vilken människoförakt, vilken hyckleri! Dag in och dag ut exploateras miljontals människor som djur, för minimilöner över hela världen. Flera miljoner lever i absolut fattigdom.

Contact us

info@leftcom.org

Subscribe to Front page feed