Articles

Date Publications Title
2024-05-13 Documents Revolutionära Kommunistiska Partiet: Ut med det gamla, in med det gamla
2024-05-13 Documents Till de internationalister som deltar i aktionsveckan i Prag
2024-05-13 Kompass Kompass #2024-05-01
2024-04-30 Documents Första maj 2024: Ner med nationalism och krig - Arbetare har inget fosterland!
2024-04-30 Documents Problemet är systemet, inte vilka som styr det!
2024-04-30 Documents Arbetare har inget fosterland: Bekämpa kriget med klassenhet och klasskamp!
2024-04-07 Documents Fyrtio år sedan den brittiska gruvarbetarstrejken bröt ut: ett avgörande ögonblick i det kapitalistiska angreppet mot arbetarklassen
2024-03-13 Documents Vår intervention inom arbetarklassen
2024-03-13 Aurora (en) Endast arbetarklassen kan förhindra tredje världskriget
2024-02-29 Documents Fackföreningarna, klasskampen och kommunister
2024-02-29 Documents Turkiet: Massaker på gruvarbetare i Erzincan
2024-02-16 Documents En kortfattad kritik av ”Deltids-Internationalism"
2024-02-16 Documents Kapitalismen erbjuder bara en framtid av förödelse och förfall... Men det finns en lösning
2024-02-16 Documents Kommunistiskt arbete och fackföreningarna idag
2024-02-08 Documents Bortom Gaza: Kapitalismens, nationalismens och imperialismens bittra frukter hotar hela mänskligheten
2024-01-20 Documents Trotskij och den internationalistiska kommunistiska vänstern
2023-12-19 Documents Trotskijs övergångsprogram och den så kallade "Fjärde internationalen"
2023-12-19 Documents Lärdomar från strejkvågen
2023-11-22 Documents Trotskij och Sovjetunionens klasskaraktär
2023-11-22 Documents Arbetare har inget fosterland: nej till nationalism, ja till klassenhet!
2023-11-19 Documents Kulor, maskingevär och fängelser
2023-11-01 Documents Imperialistiskt hyckleri i öst och väst
2023-10-26 Documents Revolutionärernas uppgifter inför kapitalismens drift mot krig
2023-10-23 Documents Det finns ingen stats-lösning: Endast klasskrig
2023-10-20 Documents Presentationer och rapporter från de offentliga mötena i Paris och Saint Nazaire
2023-10-20 Documents Vi välkomnar franska Revolutionary Internationalist Group (Groupe Révolutionnaire Internationaliste) som anslutna till den Internationalistiska Kommunistiska Tendensen!
2023-10-20 Documents Barcelona May Days 1937
2023-10-12 Documents Den senaste massakern i Mellanöstern är en del av marschen mot ett allmänt krig
2023-10-10 Documents Det Spanska inbördeskriget och Anarkismens Myter
2023-10-03 Documents Reflektioner om den nya statskapitalismen
2023-10-03 Documents Trotskij och "trotskismens" ursprung
2023-10-03 Documents Amadeo Bordigas fängelsemanifest
2023-09-14 Documents Kapitalismen når sin kokpunkt
2023-09-13 Documents Klassens enhet: Vårt svar på söndra och härska
2023-09-13 Documents Den verkliga striden ligger fortfarande framför oss
2023-09-07 Documents I riktning mot världskrig
2023-08-10 Documents Kampen på UPS: Smid medan järnet är hett!
2023-08-09 Documents Om de senaste upploppen i Frankrike och proletariseringen av ‘Banlieues’
2023-08-09 Documents No war but the class war-initiativet
2023-07-16 Documents Vad gör den kommunistiska vänstern?
2023-07-16 Documents En introduktion till CWO:s och ICT:s arbete
2023-07-05 Documents Den italienska kommunistiska vänstern - en kort internationalistisk historia
2023-06-27 Documents Kriget i Ukraina, arbetarklassen och den framtida internationalen
2023-06-06 Documents 1944 upprop av det Internationalistiska Kommunistiska partiet för skapandet av en enad proletär front mot kriget
2023-05-21 Documents Pensionsreformen i Frankrike
2023-05-21 Documents Basfack: Politisk kamp eller kamp mot politiker?
2023-04-30 Documents Första maj 2023: Det finns ingen "rätt sida" i ett imperialistiskt krig, No War but the Class War!
2023-04-28 Documents Den vilda strejken på pendeltågen visar vägen framåt
2023-04-06 Documents Inflation, pensioner, krigsspiral: Endast en öppen massiv kamp kan stoppa kapitalismens färd mot avgrunden
2023-04-06 Aurora (en) Kriget i Ukraina: Nej till imperialistiskt krig, ja till klasskrig!
2023-04-06 Aurora (en) Det går inte att göra kapitalismen rättvis
2023-04-06 Documents Om "anarkister" som glömmer principerna
2023-03-21 Documents Internationalismen och kriget i Ukraina
2023-03-21 Documents No War but the Class War: Uttalande från NWBCW Liverpool
2023-03-21 Documents Ukraine: Neither NATO nor Putin! No War but the Class War!
2023-03-21 Documents Plattform (2020)
2012-11-17 Documents Klasskamp känner inga gränser: Vi vinner internationellt eller vi förlorar patriotiskt
2012-04-30 Documents Det finns ett alternativ men vi måste kämpa för det
2010-05-01 Documents Kapitalistiska globala krisen: Låt organisera oss att motstå!
2009-06-18 Documents Iran vid vägskälet
2009-01-03 Documents Massakern pågår i Gaza
2000-09-01 Documents Prag S26
1999-03-25 Documents Kosovo