Kosovo

Kapitalism betyder imperialism, imperialism betyder krig - Den Internationella Byrån för det Revolutionära Partiets resolution om NATOs bombningar av Jugoslavien

Vilken människoförakt, vilken hyckleri! Dag in och dag ut exploateras miljontals människor som djur, för minimilöner över hela världen. Flera miljoner lever i absolut fattigdom. Ingen av dessa påverkar det ömtåliga samvetet hos herrarna bakom borgarklassens massmedia som försöker övertyga oss om att bombningen av Serbien är för " humänitära ändamål " för att förhindra massaker av de civila befolkningen i Kosovo.

De är oförskämda lögnare!

Naturligtvis är de kapitalismens lejda slavar. De lyder bara en logik. Den är kapitalismens logik som bara existerar för att inbringa det största möjliga vinsten till vilket pris som helst. Vad som spelas i Balkan just nu, är i verkligheten en episod av konfrontation mellan de olika imperialistiska makterna för att vinna kontrollen över oljekällorna, oljeinkomsten och handels- och finansmarkanden. Det är en vildsint konflikt för att få herraväldet över planeten.

USA försöker att förhindra bildandet av en ny imperialistisk block som kan konkurrera med USA om företräde i världen.

Det är därför de har utvidgat NATOs närvaro överallt i hela balkanregionen och i östeuropa. Genom att beväpna, bekläda och utrusta kosovos befrielse arme (KLA) vill de att med den stabila närvaron av sina trupper i Kosovo, säkerställa kontrollen över oljan av Kaukasus, och äntligen degradera Rysslands roll ( som fortfarande är världens 2:a militär makt) till en åskådarroll, och det kanske viktigaste av allt, att slå ned europeiska förhoppningarna om en oberoende imperialistisk roll.

Europeerna visar i sin tur tapperhet genom att stödja Natos militära handling, bara för att undvika risken att bli total bortkopplad från ett sådant livsviktigt område.

Under tiden hoppas Europa att skaffa en gemensam militärapparat som ligger i linje med dess gemensamma utbredning. Serbien själv, trots sin ställning som offer, hoppas verkligen på bättre utnyttjande av sin egen strategiska position.

Serbien försöker att skapa sig rollen av en regionalmakt som skulle tillåta borgarklassen att tjäna en stor inkomst. För att göra detta har den aldrig tvekat om att ta hårdare grepp om arbetarna ( inklusive de i Kosovo). Under perioden av breda ekonomiska kriser, införde serbiska regeringen en lönestopp, trots det faktum att inflationen var 2000% per år, drog in politisk och ekonomisk självbestämmanderätt och dränkte miljontals arbetares vrede i blod.

Detta är inte olikt det som härskande klassen gör i övriga delar av världen. Krig orsakas varken av “humanitära skäl” eller av “försvar av nationen”. Krig har sina rötter i kapitalismens ständiga drift för större vinst, oavsett vad den kostar.

För genuina kommunister står därför valet inte mellan imperialisterna. Vi gör ingen skillnad på mindre och större imperialister. Policyn att välja det förmodligen mindre onda bland två onda är en opportunistisk och oärlig sådan.

Varje form av stöd för någon imperialistisk front betyder stöd för kapitalismen. Detta är förrådande för den internationella arbetarklassen och den socialistiska grunden. Den enda vägen för att undkomma krigets logik är återupptagandet av klasskampen, såväl i Kosovo som i resten av europa, såväl i USA som i Ryssland.

Internationalistiska kommunister visar sin solidaritet med arbetarna särskild i Kosovo och Serbien som dubbelt så mycket lider av den kapitalistiska exploateringen och av den dramatiska och direkta konsekvenserna av imperialistiska kriget.

Mot krig! Mot kapitalism! För återupptagandet av klasskampen! För återuppbyggandet av det revolutionära partiet!

Internationella Byrån för det Revolutionära Partiet, 25/3/1999