Klasskamp känner inga gränser: Vi vinner internationellt eller vi förlorar patriotiskt

I så kallade "utvecklade" kapitalistiska länder är lösningen på krisen densamma överallt: uppsägningar, nedskärningar i förmåner, växande ungdomsarbetslöshet, osäkra jobb, stigande skatt för låginkomsttagare samt pensions- och välfärds- nedskärningar för alla. Många misstänker att det värsta ska ändå komma och även delar av den härskande klassen pratar om det rakt ut. Om vi tilllåter det, kommer attacken på vår levnads-och arbetsvillkor att fortsätta på det här sättet, för att krisen är långt ifrån över. Detta är inte bara en "skuld" eller "bank" kris, men en strukturell kris som har ökat i decennier, i själva verket sedan 1970-talet, och samtidigt har arbetarklassen varit på defensiven i 30 år. Endast i de värst drabbade länder som Grekland och Spanien är tecknen på motstånd tydliga. Kapitalisterna attackerar hårdast i dessa länder för att kväva dem i sin linda. Och de vet alltför väl hur man handskas med oss genom att söndra och härska principen.

Idag är det våra klassbröder och systrar i Grekland som måste blöda för krisen, i morgon kommer de att välja sina nästa offer. När de gör detta, är inget lögn skamligt. Arbetarna i Tyskland och på andra håll matas lögner om att grekernas levnadsstandard för den är orsaken till krisen. Vice versa kommer människor i Grekland spinnas med en berättelse om den tyska befolkningens vinnande från deras elände. Det är uppenbart - de härskande klasserna i våra två länder försöker splittra oss. De försöker spela oss mot varandra. Om vi ​​får stå mot varandra, vi kan inte försvara oss mot deras förtryck. Idén om "nationen" är deras viktigaste vapen i sitt spel. Det döljer klasskaraktären i det kapitalistiska systemet och ger intryck av att de befintliga förhållandena är ett uttryck för det gemensamma intresset av "folket". Men vi får inte låta oss delas! En attack på en av oss är en attack på oss alla! Vi kommer att kunna motstå de globala angrepp på våra levnadsstandard om vi visar ett gemensamt motstånd mot dem, om vi förstår att varje motstånd mot våra härskares åtstramningspolitik är en del av vår kamp. Vi måste vara tydliga i vårt förkastande av alla nationalistiska ideologier och finna olika sätt att förena oss över alla gränser av ålder, yrke och sektor, samt mellan de anstälda och arbetslösa.

Att få denna enighet förverkligad måste vi bryta med det gamla facket och partiernas politik och deras referensramar som är fixerade på nationalstaten, som satsar allt på förhandlingar och kompromisser med den rådande ordningen. Vårt mål är att arbetarklassen bestämmer målen för sin kamp, och för organiseringen av dessa kämpar för att få dem stanna kvar i våra egna händer. För detta måste vi utveckla först våra egna former av kamp och organisation, liksom till exempel strejkkommittéer som kontrolleras av massmöten av dem alla inblandade. För det andra måste vi vara tydliga med att kampen måste ta på sig en politisk dragkraft. Att kapitalismen har inget att erbjuda oss förutom exploatering, misär och krig.

Den enda lösningen är ett samhälle där pengar, exploatering och vinst har störtats och produktion är i harmoni med människan och miljön. Ett samhälle där produktionsmedlen socialiseras och inte längre är i händerna på statliga eller privata kapitalister. Det är en fråga om ett nytt samhälle, en "sammanslutning av fria producenter", där produktionen är för att tillgodose människors behov och inte vinsten. Ett samhälle utan nationer, stater, gränser och krig. Kort sagt, menar vi kommunismen!

Alpha

Detta kommer inte att ske över en natt. Framför oss ligger en lång kamp. Det handlar om att visa för arbetarklassen ett alternativ till kapitalismen och att kunna organisera oss för att bekämpa och besegra den härskande klassen. Detta kräver en organisatorisk ram. Som vi förstår det, kan detta vara bara en politisk struktur, en internationell och internationalistisk revolutionär organisation. Internationellt, eftersom kapitalismen bara kan bekämpas och övervinnas i världsskala, internationalistisk, eftersom förkastandet av alla nationalistiska ideologier är den grundläggande förutsättning för att skapa klassens enhet och det är revolutionär, eftersom det är endast en radikal brytning med kapitalismen som möjliggör att leva på ett mänskligt och värdigt sätt.

Athens/Berlin, 10th November 2012
Internationalist Comrades (Greece)
Gruppe Internationaler SozialistInnen (Germany)
Saturday, November 17, 2012