Ich obchody rocznicy I wojny światowej a nasze

Regions: 
Publications: 

100 lat temu w tym miesiącu wybuchła I wojna światowa. Zaczęło się od zabójstwa austriackiego arcyksięcia w Sarajewie 28 czerwca, lecz minął miesiąc zanim monarchia habsburska napadła na Serbię. W ciągu paru dni wszystkie potęgi Europy (oprócz Włoch) były w stanie wojny. Zamach w Sarajewie mógł być iskrą zapalną wojny, lecz nie był jej przyczyną.

Obecne barbarzyństwo dwóch nacjonalizmów: Hamas i Izrael wykorzystują wzajemne słabości by wznowić swoje narodowe agendy w coraz bardziej krytycznym regionie Bliskiego Wschodu

Regions: 
People: 
Basics: 
Facts: 
Publications: 

Eksperci prześcigają się w wyjaśnianiu „zwyczajnego” kryzysu między Hamasem a Państwem Izrael. Wygląda na to, że nie mają nam nic nowego do powiedzenia. Hamas atakuje Izrael, który odpłaca mu z nawiązką. Z jednej strony zginęło troje młodych ludzi, z drugiej strony, ponad 100 zginęło w wyniku nalotów Izraela. Hamas prowokuje, Izrael odpowiada, jak zawsze kolejną demonstracją niepohamowanej siły.

Tureccy górnicy: pracownicy z Somy zamordowani dla zysku

Publications: 

Obrazek powyżej: Wściekli pracownicy ścierają się z policją w Somie · Nie jest jeszcze jasne ilu robotników zostało zamordowanych w katastrofie górniczej w Somie w prowincji Manisa w zachodniej Turcji. W czasie pisania oficjalne żniwo wynosi 304, chociaż pracownicy twierdzą, że okłamuje się ich na temat tych liczb a zostało zabitych wiele więcej.

Tezy Frakcji Komunistów-Abstencjonistów Włoskiej Partii Socjalistycznej (Maj 1920)

Regions: 
Publications: 

I · 1. Komunizm jest doktryną społecznych i historycznych warunków dla emancypacji proletariatu. Opracowywanie tej doktryny rozpoczęło się w okresie pierwszych proletariackich ruchów przeciwko efektom burżuazyjnego systemu produkcji. Nabrała ona kształtu w marksistowskiej krytyce kapitalistycznej ekonomii, metodzie materializmu historycznego, teorii walki klas i koncepcji rozwoju jaki będzie miał...

Partia a klasa

Regions: 
Publications: 

(Amadeo Bordiga dla „Rasegna Comunista”, przeglądu teoretycznego Komunistycznej Partii Włoch, nr 2, 15 kwietnia 1921) · „Tezy o roli partii komunistycznej w rewolucji proletariackiej” przyjęte przez II Zjazd Międzynarodówki Komunistycznej są prawdziwie i głęboko zakorzenione w doktrynie marksistowskiej.

Holocaust i Hiroszima- imperializm i masowy mord w dwudziestym wieku

(Z „Revolutionary Perspectives”, nr 36, 2005) · „Wszystko zdawało się topnieć i prasować ciała w oddali przed nami. Kobiety i dzieci były zwęglone nie do poznania; ci, którzy zginęli z braku tlenu byli wpół zwęgleni i rozpoznawalni. Ich mózgi wybebeszyły się z ich pękniętych skroni a ich wnętrzności z miękkiej części po żebrami. Jak okropna musiała być śmierć tych ludzi.

Kapitalizm oznacza wojnę: jedyną alternatywą jest wojna klas

Publications: 

Od stycznia tego roku nasi rządzący robią wielkie halo wokół obchodów 100. rocznicy I wojny światowej. Nie trzeba mówić, że imperialistyczne powody masowej rzezi są mniej wspominane. Zamiast tego, słyszymy lamentacje na temat mglistej „katastrofy stulecia”, uprzędzone razem w gęstej sieci nacjonalistycznych mitów. W żadnym razie nie chodzi tylko o historię polityczną.

Obecna walka pracowników egipskich

Publications: 

Strajki 2013-14 · We wrześniu 2012 napisaliśmy · „Nowe” państwo egipskie jest nie mniej niż poprzednie częścią przeżartego kryzysem globalnego kapitalizmu. Żadna liczba instytucji i konfiguracji nie może zmienić coraz bardziej rozpaczliwej sytuacji klasy pracowniczej.” · Egipska klasa pracownicza poznaje gorzką prawdę tych słów.

Przeciwko wyzyskowi, nędzy i barbarzyństwu kapitalizmu

Publications: 

Potrzebujemy walki klas i partii klasowej · To już siedem lat odkąd pękła bańka finansowa, ale system kapitalistyczny wciąż pada łupem głębokiego kryzysu (w którym kredyty hipoteczne o zwiększonym ryzyku były tylko najgłośniejszymi). Żaden inny rezultat nie jest możliwy ponieważ stopa zysku- której spadek zakończył powojenny boom ekonomiczny – nie została przywrócona do poziomu odpowiedniego by...

O historycznym i przejściowym charakterze pracy najemnej

Publications: 

(Artykuł pochodzi z „Battaglia Comunista”, nr 2, luty 2014) · Czemu poświęcamy artykuł wyłącznie „pracy najemnej”? Robimy to ponieważ system kapitalistyczny w całości na niej się opiera, ponieważ jej istnienie jest założonym z góry i koniecznym warunkiem dla operacyjnego funkcjonowania kapitalizmu i jego ciągłej reprodukcji.

Dla polskich robotników droga do socjalizmu wiedzie przez zbrojne powstanie

Publications: 

(Obrazek – Robotnicy wspinają się na czołg na ulicach Poznania; później czołgi zwróciły się przeciwko robotnikom) · (Z 6 numeru „Battaglia Comunista”, lipiec/sierpień 1956) · Robotnicy! · Trzy lata po powstaniu we wschodnich Niemczech, polski proletariat uciekł się do użycia broni by bronić swojego prawa do życia i wolności.

Walka klas w Afryce Południowej

Regions: 
Publications: 

Strajki w kopalniach platyny · Minęło ledwie półtora roku odkąd południowoafrykańska policja zastrzeliła 34 strajkujących górników w kopalni platyny Marikana 16 sierpnia 2012, lecz będąc daleko od dania się zastraszyć, południowoafrykańscy pracownicy kontynuowali zdeterminowaną walkę o swoje interesy. Były strajki w kopalniach złota, platyny i węgla przeciwko zwolnieniom i zamykaniem szybów.

Pages

Contact us

info@leftcom.org

Subscribe to Front page feed