Europe

Date Publications Tytuł
2022-02-28 Documents Ukraina: Ani NATO, ani Putin! Żadnej wojny, tylko wojna klas!
2020-12-04 Documents Domski o objawach rewizjonizmu w Międzynarodówce Komunistycznej (1923)
2020-12-03 Documents Manifest Trzech Partii Socjalistycznych w Sprawie Wojny (1914)
2020-12-03 Documents Deklaracja Delegacji Polskiej na Konferencji w Zimmerwaldzie (1915)
2020-11-15 Documents Program Polityczny Komunistycznej Partii Robotniczej Polski (1918)
2020-11-14 Documents Program Polityczny Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy (1906)
2020-11-13 Documents Program Polityczny Socjalno-Rewolucyjnej Partii „Proletariat” (1882)
2020-10-27 Documents Polska: Zamach na prawa reprodukcyjne
2020-08-30 Documents Domski o wojnie polsko-radzieckiej (1920)
2020-08-29 Documents Białoruś między imperialistycznymi waśniami a ruchem klasowym
2020-08-28 Documents Bitwa warszawska i porażka fali rewolucyjnej w Europie
2020-08-15 Documents Strajki na Białorusi nasilają się a władza Łukaszenki słabnie
2020-08-11 Documents Wichry zmian na Białorusi: Ani dyktatura, ani demokracja nie oferują nic klasie robotniczej
2020-07-20 Documents Polska: Populizm kontratakuje
2020-07-05 Documents Pamięci Mateusza
2016-11-22 Documents Kim byli grzechiści?
2016-10-27 Documents Krótka historia Komunistycznej Partii Robotniczej Polski
2015-12-10 Documents 18 brumaire'a Jarosława Kaczyńskiego
2015-08-26 Documents Oświadczenie Internacjonalistycznych Towarzyszy w sprawie referendum z 5 lipca
2014-12-02 Prometeo Wojna i rewolucja
2014-11-23 Documents 1917- Dwuwładza: pierwszy krok na drodze do międzynarodowej rewolucji
2014-11-06 Documents Listy do III Międzynarodówki
2014-09-18 Documents 75 lat od radzieckiej inwazji na Polskę: koszmar imperialistycznej historii
2014-09-12 Documents Miażdżąca porażka niemieckiego proletariatu i geneza faszyzmu
2014-09-12 Documents Geneza światowej supremacji brytyjskiej
2014-09-12 Documents Apel o międzynarodową solidarność klasy robotniczej
2014-09-12 Documents Zdławienie hiszpańskich robotników
2014-09-10 Documents Zasada demokratyczna
2014-09-07 Documents Szkockie referendum niepodległościowe- wielka dywersja
2014-08-18 Classical texts Antyfaszyzm: przepis na zamieszanie
2014-08-18 Documents Organizacja komunistyczna a dyscyplina
2014-08-17 Documents Czy nadszedł czas formować „sowiety”?
2014-08-17 Documents Przejąć władzę czy przejąć fabrykę?
2014-08-17 Documents Wojna bałkańska
2014-07-26 Aurora (en) Ich obchody rocznicy I wojny światowej a nasze
2014-05-18 Classical texts Tezy Frakcji Komunistów-Abstencjonistów Włoskiej Partii Socjalistycznej (Maj 1920)
2014-05-18 Documents Partia a klasa
2014-03-27 Battaglia Comunista Dla polskich robotników droga do socjalizmu wiedzie przez zbrojne powstanie
2014-03-22 Documents Gry wojenne- Ukraina w centrum konfliktu imperialistycznego
2014-02-26 Documents Bośnia: nacjonalizm, demokracja i klasa
2014-02-13 Documents Ukraina - Nacjonalistyczny ślepy zaulek
2014-01-27 Documents 1917- luty: klasa robotnicza przeciw imperialistycznej wojnie
2014-01-10 Documents Włoska lewica komunistyczna - krótka internacjonalistyczna historia
Subscribe to RSS - Europe